E! News’in yapt??? aç?klamaya göre Gigi Hadid (23) ve Zayn Malik’in (25) son iki ayd?r ili?kilerine ara verdikleri ortaya ç?kt?.

Ünlü çift, kas?m ay?ndan bu yana birbirlerinden ayr? zaman geçiriyor. Gelen haberler, ili?kilerinin en iyisi için bu olaca??n? dü?ündükleri yönünde.

Fakat, Us Weekly konuya daha da ç?kl?k getiriyor ve ileri götürüyor. Bunun bir mola olmad???n?, Hadid ve Malik’in ili?kilerinin, en az?ndan ?imdilik sona erdi?ini vurguluyor.

Genel yap?lan aç?klamalar ise; çiftin ili?kilerinin bitti?i ama yeniden yan yana gelecekleri yönünde.

Ba?ka kaynaklar?n savundu?u bilgi ise; Gigi Hadid’in Zayn Malik’le birlikte olmaya ba?lad?ktan sonra tüm arkada?l?k ili?kilerine ara verdi?i ve enerjisini Malike’e adad???, bu yüzden de izole ya?am?n olumsuz etkilerinin onlar? ayr?l??a götürdü?ü yönünde.

2016 y?l?ndan beri birlikte olan çiftin bu üçüncü ayr?l???.

Total
0
Shares