2015 y?l?nda podyumlara veda eden 38 ya??ndaki Gisele Bündchen kitap ç?kard?.

Kariyerine 14 ya??nda ba?layan Gisele Bündchen, i? ve hayat tecrübelerini “Lessons” kitab?nda ele ald?. Bündchen kitab?nda büyüme ça?? ve 20’li ya?lar?ndan ?u cümlelerle bahsediyor “Çok kararl?yd?m. Kendime, eve elim bo? dönmeyece?imi, ebeveynlerimi ve k?z karde?lerimi hayal k?r?kl???na u?ratmayaca??m? söyleyip duruyordum. Tüm gün ve tüm gece çal??mam gerekse de yapabileceklerimin en iyisini yapmam gerekti?ine inan?yordum.”

Gisele Bündchen yapt??? bir röportajda küçük ya?ta modelli?e ba?lamas?n?n kendisini yaln?z hissettirip hissettirmedi?ine yönelik soruyu ?öyle yan?tl?yor: “Ortanca çocuktum ve be? k?z karde? ile büyüdüm. Geceleri yaln?z ba??ma uyumak beni korkuturdu. Çünkü hep karde?imle bir ranza payla?m??t?m. Karanl?ktan korkuyor, banyo ????? ile uyuyordum. 14 ya??mda tek kelime ?ngilizce ya da Japonca bilmeden dünyan?n bir ucuna, Japonya’ya gittim. Oda arkada??m ???kta uyumay? sevmiyordu. Bu benim için Japonya’da olmaktan daha korkutucuydu. 13 ya??nda Barbie bebeklerle oynarken, 14’te kendimi Japonya’da bulmu?tum. “

Total
12
Shares