Alt? y?l boyunca Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma ç?kan Gisele Bündchen, 2007 y?l?nda markayla yollar?n? ay?rm??t?, büyük bir kazanc? da geride b?rakarak.

Dünyan?n en yüksek ücretli süpermodellerinden Gisele Bündchen, Lessons: My Path to a Meaningful Life kitab?nda neden böyle bir ayr?l??a gitti?ini de anlat?yor.

 

“O zamanlar bir modeldim ve Victoria’s Secret hala bir iç çama??r? katalo?uydu. 1999 y?l?yla, günümüz aras?nda büyük bir fark vard?” diyor 37 ya??ndaki model.

Y?llar geçtikçe yap?lan moda ?ovlar?n?n da etkisiyle, Brezilya süpermodel ya?ad??? duygular? ?öyle anlat?yor. “?lk be? y?l boyunca, iç çama??r?yla kendimi iyi hissettim ama daha fazla zaman geçtikçe, podyumda kendimiz iyi hissetmemeye ba?lad?m. Sadece bir bikini ve tangayla olmak istemedim ve bana bir pelerin veya üzerimi örtecek ba?ka bir ?ey verin lütfen, dedim!”

2006’da, art?k fiziksel ve psikolojik olarak yorgun oldu?unu dü?ünen Bündchen, kaderin onun için seçim yapmas?na izin verir ve bir fincana iki adet ka??t yerle?tirir, birine “evet” di?erine de “hay?r” yazar ve kendini ?ans?n?n ellerine b?rak?r.

 Gisele Bündchen, “Hay?r” kelimesini seçer ve bunun için de; “Bilinçsizce duymak istedi?im cevap hay?rd? ve ayn? zamanda vücudumun da duymak istedi?i tabii.”

 

 

Total
14
Shares