Her zaman düzenledi?i farkl? konseptte etkinlikleriyle  fark yaratan BLISSEVENT&PR bu kez de is kad?nlar?na yönelik yeni bir projeyi kad?nlar?m?zla bulu?turmaya haz?rlan?yor. 

Londra merkezli 23 ülkede faaliyet gösteren “Global Woman Club” network platformu  BLISSEVENT&PR ve Neuro Shine Technology yarat?c?s? Shiny Burcu Ünsal i?birli?i ile Türkiye’ye geldi.

‘Global Woman Istanbul “ un tan?t?m ve network kahvalt? toplant?s? Four Seasons Hotel Bosphorus‘da 29 Kas?m’da sabah 08.30-11.00 saatleri aras?nda gerçekle?tirilecek.

Tüm giri?imci i? kad?nlar?, marka sahipleri, markalar?n? büyütmek ve uluslararas? platforma ta??mak isteyen, kendilerine farkl? yeni f?rsatlar olu?turmak isteyen her giri?imcinin kat?labilece?i bir organizasyon oldu?unu belirtelim.

Tüm giri?imci ruha sahip kad?nlara sesleniyoruz: 29 Kas?m Four Seasons Hotel Bosphorus Business network kahvalt?s?nda bulu?maya haz?r m?s?n?z?

Total
26
Shares