United Colors of Benetton, Milano Moda Haftas?’n?, Jean-Charles de Castelbajac’?n sanat yönetmenli?i alt?nda haz?rlad??? ilk defile ile açt?.

Milano Moda Haftas?’nda sergilenen “Gökku?a?? Makinesi”; United Colors of Benetton’un endüstriyel üretim, yenilik ve renklere at?fta bulundu?u ilk defilesi olarak tarihe geçti.

Video yükleniyor

Gökku?a??, Luciano Benetton ve Jean-Charles de Castelbajac’?n payla?t?klar? vizyonu temsil ediyor. Frans?z modac?:

Luciano ve ben tamamen renklerden ibaretiz.

Koleksiyonun ana renklerinin sar?, k?rm?z?, ye?il ve mavi gibi gökku?a??n?n renklerine ufak siyah dokunu?lar eklenerek olu?tu?unu da belirtiyor.

Makine ise markan?n geni? endüstriyel geleneklerine, benzersiz teknolojik uzmanl???na ve bilgi birikimine at?fta bulunuyor. Defilede gerçek örgü makinalar? kullan?l?rken, Oliviero Toscani taraf?ndan çekilmi? yak?n ürün foto?raflar? da yer al?yor.

United Colors of Benetton defilede sadece bir koleksiyonunu göstermi? olmas?na ra?men, markan?n ald??? yeni kreatif yönü de vurgulam?? oldu. Her moda severin dolab?nda bulunan ikonik parçalar?n disiplinli ve minimalize edilerek yeniden yorumlanm?? hali…

Yeni bir Benetton’a Ho? Geldiniz.

Total
0
Shares