Son birkaç sezondur parlak ve ???lt?l? görünüm hiç olmad??? kadar hayat?m?zda. Hatta günlük stilimize de imzas?n? atmakta.

E?er bu ???lt?y? sadece k?yafetlerinizde ta??makla s?n?rland?rmak istemiyorsan?z, simli ya da di?er ad?yla glitter makyaja da ba?vurabilirsiniz.

Morhipo ekibinden de ald???m?z pratik önerilerle glitter makyaj?n s?rlar?n? galerimizde bulabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken noktalar?n ba??nda ise risklerle dolu bu makyajda dengeyi tutturmak olmal?.

Her ?eyden önce sim kutusuna dü?mü? gibi görünmemek için modern ve cool bir glitter makyaj yap?lmal?. Bilinen en eski makyaj kurallar?ndan biri, yüzün sadece belli bir bölgesini öne ç?karmam?z gerekti?ini söyler. E?er gözlerinizde simli far? tercih ediyorsan?z ama dudaklar?n?z da ön plana ç?ks?n istiyorsan?z mat ve parlak dengesini kurmal?s?n?z.

Koyu renk ama mat bir rujla parlak far ikilisi çarp?c? bir görüntü elde etmenizi sa?lar. Mat rujun göz önüne ç?kmas?n? isterseniz parmak ucunuzla parlakl?k verecek ürünler sürebilirsiniz.

 

 

I??l I??l Gözler
Göz kapaklar?n?za makyaj yapmak, glitter makyaj? kullanabilece?iniz en etkili yüz bölgesi. Gözlerinizde p?r?l p?r?l alt?n taneleri varm?? gibi görünmesini istiyorsan?z, sadece göz kapa??n?za bu farlardan birini uygulayabilirsiniz. Göz kapa??n? komple glitter ile kaplamak size abart?l? gelirse, o zaman pastel renklerde mavi, pembe ya da sar? far? göz kapa??n?za da??tt?ktan sonra, göz p?nar?na ve kuyru?una hafifçe ???lt?l? far?n?z? uygulay?n.

Biraz da kirpik altlar?na sürdü?ünüzde ???l ???l ve zarif bak??lar elde edebilirsiniz.

 

Par?lt?l? dudaklar
E?er glitter makyaj trendini en kolay yoldan uygulamak isterseniz dudaklar?n?za yönelebilirsiniz. Bu sezon cam efektli parlak dudaklar fazlas?yla ön planda. Dolay?s?yla rujunuzu uygulad?ktan sonra üstüne parlat?c? sürerek h?zl?ca görünümünüzü son trendlere uydurabilirsiniz. Özellikle koyu renk rujlarda glitter etki iki kat?na ç?k?yor. Üstelik bu yöntemle dudaklar?n?z?n daha dolgun görünmesini de sa?lars?n?z.

 

 

Elmac?k kemiklerinde ???lt?
Biraz dramatik bir ???lt? pe?indeyseniz, simleri elmac?k kemiklerinize da??t?n. Tabii öncesinde cilt makyaj?n?zda, simleri tutacak ürünler kulland???n?zdan emin olun.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın