H?zl? ve kolay hileler ile y?llar? geri getirin.

Ya?lanmak kaç?n?lmaz olsa da, makyaj, saç ve cilt bak?m ürünlerini kullanarak bu süreci gizlemek oldukça mümkün.

Güzellik rutininiz bu konuda size yard?mc? olmaya haz?r.

Cildinizdeki ve saç?n?zdaki de?i?iklikleri not al?n ve hangi ürünün size nas?l iyi geldi?ine de mutlaka dikkat edin.

Daha parlak bir görünüm için de a?a??daki önerilerimize kulak vermeyi ihmal etmeyin.

Ouai Haircare Treatment Maske

Maskenin Gücü +

Parlak bir saç, gençli?in göstergelerinden biri olarak say?lmakta elbette.

Ürün kullan?m?ndan veya ya? almaktan kaynaklanan, günden güne zarar görüp do?al parlakl???n? kaybeden saç telleri  için iyi bir önerimiz var.

Cans?z telleri canland?r?n ve sadece birkaç dakikada da saçlar?n?z? daha parlak, ???lt?l? ve genç görünüme kavu?turun.

Rms Beauty – Lip2cheek Demure

Krem Formülleri Tercih Edin +

?ster göz far?, ister all?k, ister baz…

Toz formüller yerine daha do?al bir görünüm veren ve cilde de kusursuz bir ?ekilde kar??an krem formülleri geçmeye haz?r m?s?n?z?

RMS BEAUTY – Lip2cheek – Demure

Kirpiklerinizi K?v?r?n +

Bu yöntemin çok s?k önerilmesinin en önemli nedeni; kolay ve her zaman i?e yar?yor olu?u.

Yukar? do?ru k?vr?lan kirpikler, hemen genç bir etkiye sahip olman?z? sa?larken, daha geni? ve parlak gözlerin yan?lsamas?n? da yaratmakta. Hacim veren maskarayla daha da kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Maybelline Tattoo Brow Micro Pen Tint

Ka?lar? Doldurun +

Saçlar?n?z, ya?la birlikte incelme ya?ayan tek bölge de?il tabii ki. Ka?lar?n?z da seyrekle?meye ba?layabilir. bu noktada ka?lar?n?z? doldurman?z, istenilen parlak ve taze görünüme kavu?mak için oldukça önemli.

Avéne Cleanance Mask

Peeling Maskesi

Kuru ve donuk bir cilt, genç parlakl?ktan yoksundur. Ancak h?zl? bir peeling maskesi, ölü cilt hücrelerini parçalara ay?rarak , taze ve ???lt?l? bir cildi ortaya ç?karmaya çoktan haz?r.

E?er hassas bir cildiniz varsa, süper yumu?ak bir formül tercih etmenizi tavsiye ederiz.

 

 

Total
4
Shares