Cannes Film Festivali 2017

Neredeyse bir y?l boyu süren söylentiler ve çe?itli dedikodular sonras?nda Justin Bieber ile evlendi?i do?rulanan Hailey Baldwin (yeni
Bieber) 2019 y?l?na, saçlar?nda yeni bir bak?? aç?s? ve cesur bir kesim ile girece?ini ortaya koydu.

Yeni evli model, instagram hesab?ndan omuz hizas?ndaki saçlar?na veda etti?ini ve çene çizgisinin hemen alt?nda oturan, yüzünü çerçeveleyen bob modele do?ru geçi? yapt???n? duyurdu.

Baldwin’in, instagram hikayelerinde gördü?ümüz ve gözlerinden kalpler ç?kan bu pozu, yeni y?la yeni bir saç modeliyle girmek isteyenlere ilham kayna?? olmaya haz?r.

22 ya??ndaki modelin tercih etti?i saç modeli, tipik bir k?sa kesimi olsa da, onun enerjisiyle ba?ka bir görünüme dönü?tü?ü ortada.

Hailey Baldwin’in ilham verici k?sa saç modelleri…

Total
0
Shares