Caroline N. Koç ve Banu Yentür’ün kurdu?u lüks ev tekstili markas? Haremlique ?stanbul ve plaj giyim markalar? Haremlique a la mer’in online ma?azalar? aç?ld?. Online al??veri?te ezber bozmaya haz?rlanan iki marka, ki?iye özel sipari? al?rken, ürünlere istenilen renklerde monogram i?lenebiliyor. Haremlique.com ve Haremliquealamer.com Ocak ay? itibar?yla da online sat?? a??na Amerika, Avrupa ve Orta Do?u ülkelerini dahil edecek.

Nevresimler, havlular, masa ürünleri ve aksesuarlar üreten Haremlique Istanbul ve plaj koleksiyonlar?yla be?eni toplayan Haremlique à la mer haremlique.com ve haremliquealamer.com adresleri arac?l???yla online ma?azalar?n? açt?. Haremlique.com’da nevresimlerden havlulara, bornozlardan banyo aksesuarlar?na, masa örtülerinden gümü? kaplama ürünlere Haremlique Istanbul ma?azalar?nda bulabilece?iniz koleksiyonlar sat??a sunuluyor. Haremliquealamer.com’da ise zarif i?leme detaylar?yla öne ç?kan kaftanlar, kimonolar, tunik ve gömlek elbiselerin yan? s?ra seyahat & plaj çantalar?, clutch’lar ve pe?tamaller bulunuyor.

Online al??veri?e ki?iye özel sipari? imkan?!

Yeni aç?lan sitelerde her iki marka da, y?llard?r be?eni toplayan ki?iselle?tirme hizmetlerini online ma?azalar?na ta??yor. Haremliqueistanbul.com’da nevresimlere, havlu ve bornozlara, Haremliquealamer.com’da ise seyahat ve makyaj çantalar? ile pe?tamallere iste?inize uygun renk seçeneklerinde monogram i?lenebiliyor.  Haremlique Istanbul ve Haremlique à la mer koleksiyonlar? yeni aç?lan siteleri sayesinde Ekim ay? itibar?yla Türkiye’den, Ocak ay? itibar?yla da Amerika, Avrupa ve Orta Do?u ülkelerinden sat?n al?nabilecek.

Keyifli içerik!

Her iki web sitesinde online al??veri?in yan? s?ra renkli içerikleriyle öne ç?kan iki farkl? blog da yer al?yor. Haremlique.com blo?unda tasar?mc? röportajlar?, ev dekorasyonuna ili?kin öneriler, hediye alternatifleri gibi konular yer al?rken, haremliquealamer.com’da ise seyahat yaz?lar?ndan stil söyle?ilerine birçok keyifli içerik payla??l?yor.

Online ma?azalar ile ilgili bilgiler ve kampanyalar için #haremliqueonline hashtag’ini takip edin!

Total
0
Shares