“?yi hissettirme” misyonuyla elde etti?i ba?ar? hikayesi, yönetim bilimleri alan?nda dünyan?n önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School’da ders olarak okutulan Hillside Beach Club, kalitesini ve cazibesini sürekli art?rarak misafirlerini her y?l ?a??rtmay? ba?ar?yor. Merakla beklenen aktiviteleri, güler yüzlü ekibi, ünü dünyaya yay?lan yemekleri, beklentileri a?an hizmet anlay??? ile müdavimleri taraf?ndan “zor be?enenlerin gözdesi” olarak an?lan Hillside Beach Club’da s?ms?cak yaz günleri ba?lad?.

 

Hillside Beach Club, öncüsü oldu?u ö?retirken e?lendiren “edutainment” trend’i do?rultusunda geli?tirdi?i yepyeni atölyeler ve misafirlerinin ilgi alanlar?na göre tasarlad??? özel programlarla bir kez daha unutulmaz bir yaz deneyimi ya?atmaya haz?r. Bu sezonun sürprizleri aras?nda yaz aylar?n?n en çok ses getiren partilerine ev sahipli?i yapan Hillside Beach Club’?n efsanele?mi? gece kulübu Pasha on the Bay’in yenilenen konsepti de yer al?yor.

S?cak yaz günlerini kar??lamak için özenle tasarlanm?? programlar: Feel Good Week, Summer Challenge, Watersports Week

Konuklar?na unutulmaz an?lar kazand?rmak için tüm detaylar? en ince ayr?nt?s?na kadar dü?ünen Hillside Beach Club, müdavimlerinin heyecanla bekledi?i 2018 yaz? için renkli bir etkinlik program? haz?rlad?.

 

Bir Hillside klasi?i Feel Good Week (6-12 May?s), misafirlere günün her an?n? keyifle de?erlendirebilece?i zengin bir program sunuyor. Soundala, Ajna Light, Kristal – Nefes Terapisi ve Aromaterapi gibi iyi hissettiren yeni atölyerlerle dolu hafta boyunca ilham verici ke?ifler yapmak mümkün.

Türkiye’nin ilk su kaya?? ve wakeboard okuluna sahip Hillside Beach Club, Watersports Week’te (14-20 May?s) bu sezon yine dünyaca ünlü bir y?ld?z? a??rlayacak: Wakeboard Dünya ?ampiyonlar?ndan Shawn Watson. Misafirler tüm hafta boyunca dünya ?ampiyonundan özel ders alma imkan?na sahipler, dahas? tatilleri muhte?em ?ovlarla da renklenecek.

Hillside’?n program? Haziran ay? ile birlikte biraz daha hareketleniyor. Summer Challenge (4-10 Haziran) haftas?, sporseverlere hayallerindeki tatili ya?at?yor. Deniz kenar?nda cycling partileri, Fethiye’nin muhte?em do?as? e?li?inde ko?u ve yürüyü? parkurlar? ve daha birçok spor aktivitesinin bir araya geldi?i hafta, e?i benzeri olmayan bir deneyim.

Baba O?ul Kamp? ise ( 20-22 Nisan ve 19-21 Ekim) Hillside aileleri için ömürlük bir deneyim. Sezonda iki kez tekrarlanan kamp, ebeveynleri çocuklar?yla yak?nla?t?ran e?siz anlar yarat?yor.

Yepyeni konsepti ve canl? müzi?in e?lik etti?i partileri ile Pasha on the Bay

Yaz aylar?n?n en çok ses getiren partilerine ev sahipli?i yapan Hillside Beach Club’?n efsanele?mi? gece kulübu Pasha on the Bay, bu sezona damga vuracak yepyeni konsepti ile yaza merhaba diyor.

Dekorasyonu tamamen yenilenen Pasha, müdavimlerini son trendlere göre tasarlanan etkileyici ambians?, yenilenen ses sistemi ve sahnesi ile kar??layacak. Dünyaca ünlü DJ’lere ev sahipli?i yapacak Pasha, bu sezon canl? müzik performanslar? ile renklenecek partileri ile yeni sezonda çok konu?ulacak.

Salda Konser ve deniz üzerinde sinema ile e?siz deneyimler

Gün bat?m?n?n e?lik etti?i büyüleyici bir atmosferde y?lda sadece bir defa düzenlenen Salda Konser (3 A?ustos) ile misafirler bu yaz da muhte?em bir klasik müzik ziyafeti çekecek. Dünyan?n dört bir yan?ndan sadece bu etkinlik için seyahatlerini programlayan misafirlere ev sahipli?i yapan Hillside, Ankara Oda Orkestras?’n?n sunumuyla e?siz bir deneyim ya?atacak.

Hillside Beach Club’?n vazgeçilmez etkinli?i deniz üzerinde sinema ise gi?e rekortmeni filmlerden olu?an program? ile sezon boyunca her hafta misafirleri ile bulu?maya devam edecek.  Y?ld?zlar?n alt?nda e?siz bir ortamda sinema izlemenin keyfini ya?atacak etkinlik aileler için bire bir.

Küçük sürprizler ile unutulmaz bir tatil

Gerçekle?tirdi?i yeniliklerle misafirlerini her y?l ?a??rtan Hillside Beach Club, bu sezon için de birbirinden renkli sürprizler haz?rlad?. Kitapseverlerin #BlindDateWithABook hashtag’i ile takip etti?i ak?m, bu yaz Hillside misafirleri ile bulu?acak. “Bir kitab? kapa??na göre yarg?lama” sözünden yola ç?karak dünyada bir trend haline gelen uygulama, konusuyla alakal? sadece 5 anahtar kelimenin yaz?l? oldu?u bir paket ile kaplanm?? kitaplar?n seçilmesi ile gerçekle?iyor.

Hillside, yeti?kinlere özel plajlar? Silent ve Serenity’de haz?rlad??? “Art of Silence” ile misafirlerine bu plajlar?n huzurlu ortam?nda yarat?c?l?klar?n? besleyecek imkanlar sunuyor. Mandala, origami, ta? boyama ve ka??ttan çiçek yapman?n mümkün oldu?u “Art of Silence” menüsü ile misafirler keyifli vakit geçirmelerini sa?layacak tüm seçenekleri bir arada bulabilecek.

Ö?retirken e?lendiren “Edutainment” ak?m?n?n öncüsü Hillside ile dopdolu bir tatil

Türkiye’de ö?retirken e?lendiren “edutainment” ak?m?n?n öncüsü ve ba?ar?l? uygulay?c?s? Hillside Beach Club’?n art?k gelenekselle?en atölye programlar?na her y?l yenileri ekleniyor. Ka??t kalem kullanarak güzel yaz? yazmay? hobi haline dönü?türmek isteyenler için haz?rlanan kaligrafi atölyesi bunlardan sadece biri. Origami, kirigami, pop up gibi farkl? ka??t tekniklerinin kullan?ld??? ka??t atölyesi, yaz?n en önemli aksesuar? has?r ?apkalar?n canl? çiçeklerle süslendi?i ?apka atölyesi ile de misafirlerini bulu?turacak Hillside, yenilikçi deneyimler sunmaya birbirinden özgün atölyelerle devam edecek.

 

Hillside’?n çocuklara özel programlar? da birbirinden renkli. Bu sezon Hillside’?n minik misafirleri My Hillside Artfolio ile ünlü sanatç?lar Andy Warhol, Picasso ve Henri Matisse e?li?inde yeni bir sanat ak?m?n? ö?renirken, bu sanat ak?m?n? uygulama imkan? da bulacak. Ebeveynlerin çocuklar? ile birlikte kat?labildi?i birbirinden renkli atölyeler sunan Hillside, çok sevilen aile-çocuk yoga derslerine bu y?l da program?nda yer verecek.

 

Farkl? deneyimler sunan plajlar, ruhu ve bedeni tazeleyen hizmetler

 

Hillside Beach Club’ta, ?ehrin karma?as?ndan uzakla?t?r?p, do?a ile bütünlük kazand?ran Ana Plaj d???nda üç farkl? seçenek bulunuyor. Sessiz ve sakin bir plajda güne?in tad?n? ç?kartmak, çam kokular? aras?nda do?an?n keyfine varmak isteyen yeti?kinlere özel Silent Beach, a?açlar aras?nda do?a yürüyü?ü yaparak ya da özel teknesi ile ula??labilen Serenity Beach ve su sporlar?na ilgi duyup etkinlikleri kaç?rmak istemeyenlere arad?klar? her ?eyi sunan Pasha Beach misafirlere birbirinden farkl? deneyimler sa?l?yor.

 

E?siz plajlar?n?n yan? s?ra iki ayr? spa’s?nda da misafirlerine ayr?cal?kl? seçenekler sunan Hillside Beach Club, kendini ??martmak ve rahatlamak isteyenleri de unutmuyor. Sessiz Koy’da, do?al güzelliklerin ruh ve beden ikilisi ile birle?ti?i noktada yer alan Sanda Nature Spa ve aromatik kokular içindeki SANDA SPA farkl? masaj ve bak?m seçenekleriyle muhte?em alternatiflere sahip. Otantik Türk hamamlar?, sauna, jakuzi ve kar çe?mesinin de bulundu?u SANDA SPA’da masaj ve hamamdan sonra ise Spa Lounge’da geni? sedirlerde dinlenmeye devam edilebilecek bir ortam bulunuyor.

 

hillsidebeachclub.com

facebook.com/hillsidebeachclub

twitter.com/HillsideFethiye

instagram.com/hillsidebeachclub

Total
0
Shares

Bir cevap yazın