H&M Studio, Paris Moda Haftas? kapsam?nda 28 ?ubat’ta Japonya’n?n ?ehirli zarafeti ve kendine özgü minimalizminden ilham alan ve “?imdi gör, hemen al?n” konseptinin de yer ald??? ?lkbahar/Yaz 2018 koleksiyonunu moda severlerle payla?t?.

 

Alexa Chung

Davet için Musée des Arts Décoratifs içerisinde, ikonik tatami minderleri ve iddial? ikebana aranjmanlar?yla dekore edilen modern bir Japon iç tasar?m? yap?ld?. Masalar?n aras?nda gerçekle?en defile öncesinde, aralar?nda Naomie Harris, Alexa Chung ve Joan Smalls gibi isimlerin de yer ald??? konuklara ??k bir sunumla Japon yemekleri ikram edildi.

Winnie Harlow – Joan Smalls

H&M Studio koleksiyonunda net hatlara sahip silüetler, rahat bir hava ve Japon yaz? sisteminden ilham alan vurucu soyut bask?lar yer al?yor. ?? giyim parçalar?,  uçu?an kuma?lar ve iddial? trikolar minimal tasar?m, saf renkler ve hareket aras?ndaki dengeye katk?da bulunuyor.

Defilede Adowa Aboah, Amver Valetta, Grace Elisabeth ve Edie Campbell gibi birbirinden farkl? süper modeller yürüdü.  Defilenin ard?ndan Strawhatz dans grubu 200 civar? konu?a hareketli bir performans sergileyerek sahnede göz doldurdu.

 

“Japon tasar?m?ndan ilham alan iddial? bask?lar?m?z? ve renklerimizi net hatlara sahip k?yafetler üzerinde görmek heyecan vericiydi. Özgün sofralar, çatal b?çak tak?mlar?, dekorasyonlar ve di?er ayr?nt?lar?n yan? s?ra çok zarif bir ortam olu?turuldu. Dünya çap?ndan mü?terilerimizin favori parçalar?n? nas?l kombinleyeceklerini görmeyi merakla bekliyoruz”

diyor, H&M Tasar?m Direktörü Pernilla Wohlfahrt.

Adowa Aboah

H&M Studio, H&M içerisinde kendi tasar?m ekibine sahip olan, özel bir sezon koleksiyonu. Podyumda izledi?imiz kad?n ve erkek giyim parçalar?, defilenin hemen ard?ndan online olarak sunuldu ve 1 Mart’tan itibaren dünya çap?nda ma?azalarda sunuluyor olacak.

 

Defile için özel olarak yarat?lan makyajlar, makyaj artisti Isamaya Ffrench taraf?ndan H&M Beauty ürünleri kullanarak ortaya ç?kar?ld?. Koleksiyonu tamamlamak üzere, sade, minimalist, ferah görünümler yarat?ld?. Gözlerde canl? renkler kullan?ld?. Makyaj, sade, basit, çabas?z ve kolay kullan?labilir kurguland?.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın