Kalite ve sürdürülebilir moday? en iyi fiyatla sunan H&M, Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk lokal sürdürülebilir kapsül çanta koleksiyonu H&M Fairbag’i sizlerle payla?maktan büyük heyecan duyar.

Gamze Saraço?lu kreatif direktörlü?ünde haz?rlanan çevre dostu çantalar alan?nda pek çok ba?ar?ya imza atan isimler; Gamze Cizreli, Merve Özkaynak, Naz Akyol ve Tanem Dirvana taraf?ndan tasarland?. H&M Fairbag kapsül koleksiyonu, seçili ma?azalarda sat??a sunuldu.

Sürdürülebilir moda anlay???yla, sadece at?k kuma? ve geri dönü?türülmü? malzemelerden üretilen çevre dostu çantalar tasar?mc?s?n?n elinde kendi hikâyesiyle ?ekillendi. Projenin kreatif direktörlü?ünü üstlenen Gamze Saraço?lu çantas?n? kendi markas?n?n ana kahraman? olan do?aya ait, do?aya dönü?en “Süheyla”ya dikkat çekerek tasarlad?. Gamze Cizreli “Hayat Cesurlar? Sever” mottolu çantas?yla giri?imcileri desteklerken, “You are Beautiful” mottosuyla Merve Özkaynak kad?nlar?n kendilerine güvenmelerine te?vik ediyor. Yeni bebek annesi Naz Akyol “Twinkle Twinkle Little Star” mottosuyla bir bebek bezi çantas? tasarlarken, Tanem Dirvana ise “A True Friend” çantas?n? kaybetti?i köpekleri an?s?na tasarlad?.

?kinci hayat?n? ya?ayan çantalar, dünyaya bir iyilik yapmak için yeniden dünyaya geliyor ve bu çevre dostu çantalardan elde edilen gelir TEMA Vakf?’na ba??? olarak aktar?lacak. Hem çevreyi koruyan hem de do?aya katk?da bulunan bu çantalar? sak?n kaç?rmay?n! H&M Fairbag çantalar? sadece H&M Zorlu, ?stinye Park, ?stiklal, Mall of ?stanbul ve Palladium ma?azalar?’nda sat??a sunuldu.

Sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejisi ile modada döngüsel ekonomiye dikkat çeken H&M, hem bugün hem de gelecekte herkesin sürdürülebilir moda ve tasar?ma eri?mesi gerekti?ine inan?yor. 2013 y?l?ndan beri dünya genelinde ürün toplama giri?imine öncülük eden H&M, lansmanda bu konuya da dikkat çekerek herkesi, markas? ne olursa olsun eskimi?, giymedikleri tekstil ürünlerini H&M ma?azalar?na geri dönü?üme getirmeye davet etti.

Total
0
Shares