80 y?ll?k köklü geçmi?ini arkas?na alarak ayakkab? sektörüne yön gösteren Hotiç, 2018 ?lkbahar- Yaz sezonunu merkez ofislerinde düzenledikleri davetle moda severler ile bulu?turdu.

?lkbahar- Yaz kad?n ve erkek koleksiyonlar?n?n tan?t?ld??? davette koleksiyonlar? yak?ndan inceleme f?rsat? yakalayan moda severler, ilkbahar- yaz esintileri ile bezenen atmosferde keyifli müzi?in ve ??k ikramlar?n da keyfine vard?lar.

Vintage etkilerin ön planda oldu?u kad?n koleksiyonu ile rahat, do?al ve modern görünümlü erkek koleksiyonu davetlilerden tam not ald?.

GÜÇLÜ VE YARATICI KADINLARIN ?LHAM KAYNA?I: HOT?Ç

Dünya trendlerini koleksiyonlar?na ba?ar?yla yans?tan Hotiç, bireyselli?i ifade eden vintage etkilerin ön planda oldu?u ?lkbahar- Yaz koleksiyonunu moda severlerin be?enisine sunuyor.

Yarat?c?l???n bireysellik ile e? anlaml? oldu?unu savunan Hotiç, ?lkbahar- Yaz koleksiyonunda geçmi?in çizgilerini modern ve genç bir tarz ile harmanlayarak günümüz kad?nlar?n?n hem ??k hem de stil sahibi olma arzusuna cevap veriyor.

Geçmi?ten ilham alan Hotiç ?lkbahar- Yaz Koleksiyonu; genç, modern ve feminen yans?malar ile ??k ve casual aras?ndaki s?n?rlar? yeniden yaz?yor.

Kendine has modern çizgisi ve seçkin tasar?mlar?yla Hotiç, ?lkbahar- Yaz Koleksiyonunda ya? grubu s?n?rlamalar?n? ortadan kald?r?yor.

90’lar?n kal?n tabanlar?ndan ilham al?narak tasarlanan sneakerlar ?lkbahar-Yaz sezonunda da trend tutkunlar?n?n yeniden gözdesi olmak için haz?rlan?yor.

Yüksek tabanl? sandaletler, Retro sokak tarz? ve 90l? y?llar?n trend öncüsü spor ayakkab?lar sezonun vazgeçilmez parçalar?ndan olmaya devam ediyor.

Dinamik notalardan beslenen Hotiç’in, ?lkbahar Yaz Koleksiyonu’nda; enerjik renkler, kar???k malzemeler, eklektik dokular ve metalik renklerin rüzgar? esiyor. Zariflikten ve romantizmden yana olan kad?nlar?n tercihi pastel tonlar, ta?l? aksesuarlar, saten ve inciler sezonun göze çarpan detaylar? aras?nda. Stilettolar ve yüksek platformlar, renkli ve p?r?lt?l? feminen ayr?nt?lar?n ???lt?l? auras? ile yeniden yorumlan?yor.

Hotiç, ?lkbahar- Yaz Koleksiyonunda renk bloklar?yla birle?en grafik desenli çantalar sezonun ilerleyen dönemlerinde yerini yumu?ak renk detaylar?na b?rak?yor.

Siyah ve beyaz?n klasik birle?imi do?al malzemelerle bu sezon yeniden öne ç?k?yor. Özellikle koleksiyonda yer alan rafya detaylar yüksek platformlarda, ba?c?kl? espadrillerde ve al??veri? çantalar?nda hayat buluyor.

Hotiç’in; sezon trendi renkleriyle güncelleyip, y?lan ve kroko desenleri ile harmanlayarak olu?turdu?u tasar?mlar, zaman?n ruhunu yakalamak isteyenler için ma?azalarda yerini al?yor.

Sezonun bohem hissini ön plana ç?karan etnik desenler;  babu?lar, stilettolar ve al??veri? çantalar?nda boy gösterirken; renkli parlak ta?lardan olu?an hayvan motifleri koleksiyonda safari rüzgar? estiriyor.

Bu sezon kendini yeniden gösteren kamuflaj deseni, sneaker ve bel çantalar? ile feminen bir dokunu? kazan?yor.

Hotiç’in klasiklerden vazgeçmeyen kad?nlar?n tercihi monogram çantalar?, yaz aylar?n?n enerjisini mavi tonlar?yla yans?t?yor.

?? hayat?nda ve günlük ya?amda zarif ve ince detaylar?yla kaliteli ??kl?k yaratan Hotiç’in ayakkab? ve çanta modelleriyle tarz?n?za göz al?c? bir dokunu? katmak istiyorsan?z Hotiç ma?azalar? ve www.hotic.com.tr sizleri bekliyor.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın