8 Eylül tarihinde oyuncu Mert F?rat’la evlenecek olan ?dil F?rat’?n k?na davetiyesi ortaya ç?kt?.

Alaçat?’da evlenecek olan çift, k?na gecesi için ise ?stanbul’u tercih ettiler. 27 A?ustos tarihinde Sait Halim Pa?a Yal?s?’nda gerçekle?ecek olan k?na gecesinin davetiyesi de ortaya ç?kt?.

Üzerinde “?dil Gelinin K?nas?” yazan davetiye sosyal medyada da h?zl?ca yay?lmaya ba?lad?.

 

 

 

Total
4
Shares