Güzellik söz konusu oldu?unda, Kore ürünlerinin yükselen trend e?ilimine kay?ts?z kalmak pek mümkün de?il.

Tazeleyici, sevimli ambalajl?, yüksek kaliteli ve kült statüsüne geçmeye aday tüm bu ürünlerin adresi ise Kore.

?htiyac?n?z olan Kore’den gelen güzellik ürünlerine ula?man?n kolay yolu ise Trendyol.com’dan geçiyor.

??te al??veri? listenize eklemeniz gereken Kore Güzellik Ürünleri.

 

+

Cilt Yat??t?r?c? Nemlendirici Aloe Vera Jeli +

Yap??kanl?k hissi olu?turmadan cildi nemlendiren, yat??t?ran, UV ???nlar? gibi zararl? faktörlere kar?? koruyan ve cildin s?k? kalmas?na yard?mc? olan Aloe 90 Soothing Gel, parapen, yapay renklendirici ve ya? içermiyor.

Aloe vera’n?n geçmi?ten günümüze gelen iyile?tirici etkisinden, Kleopatra ve Nefertiti’nin de faydaland???n? biliniyor. Hassas ciltler için de uygundur.

 

+

 

3 Ad?ml? Profesyonel Siyah Nokta ve Gözenek Bak?m Kürü +

Gözeneklerin dibinde biriken siyah noktalar?, sebum ve kirin derinlemesine temizlenebilmesi için yüzeye ç?karan ve yok etmeye yard?mc? olan bant maskeleri, temizlenmi? ?slak cildinizde s?rayla uygulayabilirsiniz.

 

 

 

+

Gerçek Çiçek Yaprakl? Calendula Ekstreli Tonik +

K-Beauty’nin kültle?mi? serisinin calendula (ayn?safa çiçe?i) yapraklar?yla formüle edilen versiyonu Real Flower Cleansing Water Calendula, arad???n?z do?al güzellik için tam kar??n?zda.

Tonik olarak kullan?labilece?i gibi tek ba??na bir temizlik basama?? olarak da uygulanabilir. ?i?esinde yüzer durumda görülebilen gerçek calendula yapraklar?yla olu?turulan formülü k?zar?kl?k olu?umuna yatk?n, kolay irrite olan ciltlerin yat??mas?nda ise harika bir destek.

Ya?l?, karma ve/veya akneye yatk?n bir cilt tipine sahip olanlar için ideal bir çözüm olacakt?r.

 

 

Koltukalt? ve Özel Bölgeler için Beyazlat?c? Krem +

Koltukalt?, genital bölgeler, gö?üs uçlar?, dudak, diz ve dirsek bölgelerinde gözlemlenen kararmalar? do?al içerikle gidermenin mümkün oldu?u bu beyazlat?c? krem, pembe kiraz ile formüle edilmi? olup, kiraz peptidleri ve bitkisel özler içermekte.

Kararan bölgeleri beyazlat?rken, ayd?nl?k ve pürüzsüz olmas?n? da sa?lar. Etkili ve kal?c? bir sonuç için temiz cilde, düzenli olarak, az miktar ürünün sabah ak?am uygulanmas? gerekir.

 

+

 

 

+

Kristal Kolajen Dudak Maskesi  +

Kuru ve çatlayan dudaklar? besleyen, kolajen proteini, bitkisel kolajen ve elsatin içeren Centella bitkisi (Gotu Kola), hyaluronik asit, akasya zamk?, maya ekstresi, hintya?? içeren Kristal Kolajen Dudak Maskesi, nemlendirme ve peeling etkisi ile pürüzsüzle?tirme gücüne sahip.

Dudak yüzeyindeki çizgileri yok eden, dolgunluk ve parlakl?k veren maske, dola??m? da h?zland?rarak duda??n do?al rengini belirginle?tirir.

+

 

+

+

Gomaj Tipi Vücut Peeling Jeli +

Cildinizdeki ölü derileri temizlemeye ve lekelerin renginin aç?lmas?na yard?mc? olan Gomaj Tipi Vücut Peeling Jeli, olmazsa olmazlar?n?zdan olmal?.

Yüz hariç tüm vücut için kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

+

+

+

Beauty in a Food Tek Kullan?ml?k Yüz Maskesi (Limon) +

Cildi derinlemesine besleyen ve nemlendiren tek kullan?ml?k yüz maskesi, ipeksi hissiyle de vazgeçilmeziniz olmaya aday. Green Tea, Coconut, Caviar di?er denemeniz gereken maske içeriklerinden.

+

 

+

+

 

 

 

Makyaj Temizleme Kremi +

Ciltteki makyaj? eriterek kolay ve h?zl?ca ç?kmas?n? sa?layan bu bol mineralli derin deniz suyu içeren Makyaj Temizleme Kremi, ciltte biriken ölü deriyi de etkin bir ?ekilde temizlemekte.

 

 

 

Total
6
Shares