Y?l?n o beklenen zaman? geldi ve buralar sonbahar rüzgar?yla esmeye ba?lad?! (Tabii yaz sevdal?s? olanlar için bu iyi bir haber de?il.)

Sonbahar, çok fazla yenilikle geldi ve ilk i? olarak da al??veri? listelerimizi güncelledi. ??te tam da bu k?s?ma dikkat çekiyoruz. Sadece bir sezondan daha fazlas?nda hayat?n?zda kalacak olan parçalara ve trendlere yat?r?m yapmak i?in püf noktas? bildi?iniz üzere.

Bu al??veri? felsefesiyle ilerledikten sonra ??k ve göz al?c? stilinizin tesadüf olmad???n?n alt?n? çizebilirsiniz. O zaman ilk yol yat?r?m parçalar? belirlemekten geçiyor.

Kusursuz sonbahar stili için önerimiz olan klasik ve ikonik parçalarla, do?ru kombinleri de yaparak son noktay? koyabilirsiniz. Bizim bu listeyi yaparken, zamans?z duru?u aç?s?ndan, ilham kayna??m?z TOMMY HILFIGER Sonbahar 2018 Kad?n Giyim Koleksiyonu oldu. Bu sezon parlamak istiyorsan?z e?er kesinlikle do?ru yerdesiniz.

Klasiklerin Kar???m?

Trençkot, “yat?r?m parçalar” listesindeki yerini sa?lam bir ?ekilde korumaya devam ediyor. Unutmay?n; klasik trençkotunuzun, Glen ekose detaylarla daha da ??k bir görünüm kazanmas?n? sa?layabilirsiniz.

?deal Sonbahar Kombini

Sonbahar? o mükemmel ceket olmadan geçirmek mümkün de?il elbette. Zamans?z bir ceket seçimi yaparken; uzun ve sade hatlar? olan ayn? zamanda asker esintili cesur detaylara sahip parçalara göz atman?z? tavsiye ederiz.

“Daha da Güçlüyüm”

Bu ses, güçlü görünümlerden vazgeçemeyen hepimizin sesi. Elbette ki blazer ceket, bu cümlenin di?er öznesi. ??k dikimli ekose desenli bir blazer ceket, sofistike duru? için garantici yakla??m olacak.

Tüm Sezonlar?n Vazgeçilmezi

Bomber mont olmadan bu sezon geçer mi? Arad???n?z cool ve ??k stilin anahtar? tam da bu ba?l?kta. Çizgili jakar kuma? ile sportif bir stil kazanan bomber mont, adeta tam bir yenilikçi zaman yolcusu.

Vazgeçilmezimiz Olan “S?cac?k” Parçalar

?çimizi ?s?tan ve stilimizden de ödün vermemizi engeleyen parçalar?n vazgeçilmezi olan pelü? ceketleri, blok renkli trikoyla kombinleyip mükemmel ??kl???n pe?inde dü?ebilirsiniz.

Total
27
Shares