?konik ?talyan Modaevi Versace'nin Sal? günü sat?laca?? konu?uluyor.

2 milyar Euroya (yakla??k 2.4 milyar dolar) sat?laca?? konu?ulan markan?n al?c?lar? aras?nda Jimmy Choo ve Tiffany & Co'nun ad? geçse de en güçlü aday?n Michael Kors oldu?u belirtiliyor.

Versace cephesinden ise bu dedikodulara dair henüz bir aç?klama gelmi? de?il.

Medusa ba?? logosuyla tan?nan Versace markas?n?n hisselerinin yüzde 20'si 2014'te ABD'li özel sermaye ?irketi Blackstone'a sat?lm??t?. Yüzde 80'lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

Versace, 1978'de Donatella Versace'nin a?abeyi olan ve 21 y?l önce öldürülen moda tasar?mc?s? Gianni Versace taraf?ndan kurulmu?tu.