Yaz mevsimine ad?m ad?m ilerledi?imiz bu günlerde tatil planlar? için çoktan çal??malara ba?lad???n?z? dü?ünüyoruz.
Bu haz?rl?k sürecinde bizim önerimiz ise; hem oturdu?unuz yerden içinizi k?p?r k?p?r yapmaya yetecek hem de seyahat rotalar? konusunda alternatif öneriler listelemenizi sa?layacak ünlü isimlerin instagram hesaplar? olacak.

Seyahat etmek için pek çok harika konum aras?ndan seçim yapmak zor ne de olsa. ??te daha yola ç?kmadan dünyay? dola?t???n?z? hissetmenizin mümkün oldu?u hesaplar.

 

Just hanging out ?

Shay Mitchell (@shaymitchell)’in payla?t??? bir gönderi ()


1/9

Shay Mitchell

Shay Mitchell, Hindistan’dan Maldivler’e oradan da Ürdün’e uzanan farkl? seyahat konumlar?ndan olu?an bir hesaba sahip!

Yunanistan’da güne?i bat?r?rken Shay Mitchell gibi e?lenceli bir yol arkada??na da ihtiyaç duyaca??n?z? dü?ünüyoruz.

 

Happy Birthday, my sister ?

Emily Ratajkowski (@emrata)’in payla?t??? bir gönderi ()

2/9

Emily Ratajkowski
?ster Emily Ratajkowski’nin ?talya sahillerindeki gezisinden ya da Yunan adalar?nda güne?lendi?i o anlardan ilham al?n…

Tatilinizin kötü geçme ihtimali zor gibi.

 

Jamaica ???

Hailey Baldwin (@haileybaldwin)’in payla?t??? bir gönderi ()


3/9

Hailey Baldwin
Hailey Baldwin’in mükemmel Jamaika tatilinden ilham almamak ne mümkün!

Tabii Bella Hadid ve Kendall Jenner ile gerçekle?tirilen tüm o tropikal tatiller de göz önünde bulundurulabilir.

 

4/9

Gisele Bündchen
Ailesiyle birlikte ç?kt?klar? tatil karelerini instagram hesab?ndan da payla?an Gisele Bündchen, rüya gibi rotalar için de ilk göz ataca??n?z isimlerden olmal?.

 

I’ve fallen in love with you Hangzhou?

? (@bellahadid)’in payla?t??? bir gönderi ()

5/9

Bella Hadid
Bella Hadid, tatil kaçamaklar?n?n hepsi de kalbimizi çalan rotalardan olu?makta.

?talya’da gerçekle?tirdi?i tatil rotalar?n?n yak?n takibindeyiz.

On the beach in Hawaii … ???????

Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)’in payla?t??? bir gönderi ()

6/9
Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio’nun güne?in tad?n? ç?kard??? o tatil kareleri içinizde Brezilya’ya gitme arzusu olu?turacak.

Headed to warmer weather ??

Lily Aldridge (@lilyaldridge)’in payla?t??? bir gönderi ()

7/9
Lily Aldridge
Lily Aldridge, Hawaii’deki o ?ahane tatiliyle daha foto?raflara bakarken içimizi ?s?tmakta.

Wavy ? #turksandcaicos

Joan Smalls (@joansmalls)’in payla?t??? bir gönderi ()

8/9
Joan Smalls
S?k s?k seyahat eden model Joan Smalls, yapt??? payla??mlarla da seyahat önerileri konusunda o güvenmemiz gerekti?ini ispatl?yor.

9/9
Olivia Munn
Olivia Munn, keyifli seyahat an?lar? için takip edebilece?iniz hesaplardan birine sahip. Ortaya biraz k?skançl?k ç?kt???n? da hat?rlatal?m.

 

Total
2
Shares

Bir cevap yazın