?nce telli saçlar?n?z varsa bak?m konusunda dikkat etmeniz gereken birkaç önemli konu oldu?unu da es geçmeyin.

??te ince telli saçlara dsahip olan ki?ilerin dikkate almas? gereken ad?mlar.

Temizleme

?nce telli saçlar hakk?nda ilk gerçek ?u ki; kolayca ya?lanmaya e?ilimleri yüksektir. Bunun nedeni de; daha az gözenekli saç tipine sahip olma e?ilimin olmas?. Bu nedenle ya? saç?n üst tabakas?nda görülebilir.

Unutulmamal? ki, bu durum doku seviyesine ba?l? olarak de?i?ir. Saç?n?z? ne kadar s?k ??y?kad???n?za bakmadan, ayn? anda, fazla saç bak?m ürünü kullanmak da bu duruma yol açabilir.

Kesim

?nce telli saçalr?n, ?ekle girme konusunda büyük hassasiyet ta??d?klar? ortada. Fakat bu gerçek, do?ru kullan?ld???nda da saç?n?z?n en büyük gücü olabilir.

Saç kesimi konusunda ?u öneriye kulak verebilirsiniz.

Yumu?ak, ince tabakalar. ?unu da unutmay?n, kuaförünüze ne istedi?inizi anla??l?r bir ?ekilde anlatmak her zaman için en önemli konulardan.

?ekillendirme

Saç ?ekillendirme için en do?ru ürünlerin deneme, yan?lma yoluyla ortaya ç?kaca??n? hat?rlatal?m.

Saç ya?? gibi ya? bazl? ürünlerden uzak durmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Saçlar? a??rla?t?ran ve ya?land?ran etkileri ak?llara gelebilir.

Saç jeli, deniz tuzu spreyi, kuru ?ampuan, köpük gibi tutucu özelli?e sahip ürünler ise genellikle saçlar? polimerler ile kaplar.

Sonuç olarak, daha ince telli saçlar?n?z varsa; daha az ya?l? malzeme ve biraz daha tutucu özelli?i yüksek ürünlere eliniz gidebilir.

 

Total
0
Shares