Instagram güncellemelerini heyecanla bekleyenler için güzel haber var.

Hikayeleri yaln?zca belli bir grup ile payla?may? sa?layan “Yak?n Arkada?lar” özelli?ini kullan?ma sunuldu. 

Baz? özel anlar?n? herkesle payla?mak istemeyenler için uzun zamand?r beklenen bu özellik biçilmi? kaftan adeta. Daha ki?isel anlar?n?z? yaln?zca kendi seçti?iniz küçük bir grup ile payla?man?z mümkün. 

Instagram’da Yak?n Arkada?lar Listesi Nas?l Olu?turulur? +

Yak?n arkada?lar listesini olu?turmak için, profil sayfas?ndaki menüden “Yak?n Arkada?lar” seçene?ine t?klamak ve ki?i eklemek gerekiyor.

Hikaye payla??rken yaln?zca yak?n arkada?lar listesiyle payla?ma seçene?ini göreceksiniz. Birinin yak?n arkada?lar listesinde olup hikayeleri görüntülerken ise insanlar ye?il bir ikon görecek.

 

 

Total
0
Shares