Kate Middleton ve Meghan Markle’a stil konusunda haklar?n? veriyoruz çünkü kendileri kesinlikle moda bahislerinin hep en iyi isimleri. Bize ilham veren stillerini cebimize koyduk ama yeni sulara da aç?lmaktan vazgeçmedik elbette.

Gözümüz, stiliyle kitleleri etkileyen di?er kraliyet ailesi üyelerinde.

Son zamanlar?n, özellikle de görünümüyle öne ç?kan isimlerinden ?spanya Kraliçesi Letizia, stiliyle favorilerimiz aras?na çoktan girdi bile.

?spanya Kral? VI. Felipe’n?n kar?s? olan 46 ya??ndaki Kraliçe Letizia, zarif duru?u ve kusursuz görünümüyle öne ç?kmakta.

Dünyan?n en iyi tasar?mc?lar?, onu giydirmek için kalenin d???nda s?raya girmeye haz?rken, o da t?pku Kate Middleton ve Meghan Markle gibi, stilinde daha uygun fiyatl? markalar? tercih ediyor.

Uygun fiyatl? markalarla, lüks parçalar? birle?tirmek için do?u?tan gelen ustal??? oldu?u kesin. Her zaman par?ldayan duru?unu örnek almak için a?a??da yer alan öne ç?kan görünümlerini göz önünde bulundurabilirsiniz.

#1: Omuz Detay? +

Kraliçe Letizia, omzu aç?k elbiseyle ne kadar zarif görünülebilece?inin en iyi örneklerinden birini sunuyor. Kesinlikle çok ??k.

#2: ?leri Seviye Ayakkab? Koleksiyonu +

Bele oturan elbiselerini, her kad?n?n sahip olmak isteyece?i ayakkab? koleksiyonundan özel parçalarla birle?tirmeyi çok iyi biliyor.

#3: Sonbahar Renklerinin Gücü Ad?na +

Çantay? k?yafete uydurman?n bir üst seviyesi tam kar??n?zda. Rujunu genelde k?yafetleriyle koordine bir ?ekilde seçmeyi tercih eden Kraliçe Letizia, ???l ???l görünmenin s?rr?n? veriyor adeta.

#4: Tam ?sabet Palto Seçimleri +

Kraliçenin, k?? için ilham verici palto seçimlerini de göz ard? edemeyiz.

#5: Sade ??kl?k +

Basit ve yal?n parçalarla yakalanan mükemmel uyum.

 

 

Total
6
Shares