?stanbul Film Festivali, bu y?l 38. kez sinemaseverlerle bulu?maya haz?rlan?yor. 5-16 Nisan tarihleri aras?nda yap?lacak 38. ?stanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemas?n?n en nitelikli ve ba?ar?l? örneklerinin yan? s?ra söyle?iler ve atölyeler gibi birçok etkinlik yer al?yor.

Bu y?l, ?stanbul Film Festivali sineman?n en ikonik karakterlerinden birini afi?ine ta??yor. Efsane yönetmen Stanley Kubrick’i ölümünün 20. y?ldönümünde özel bir bölümle anacak olan 38. ?stanbul Film Festivali, afi?inde de Kubrick’in en kült filmlerinden Otomatik Portakal’daki Alex karakterine gönderme yap?yor.

?stanbul Film Festivali’nde filmler bu y?l Beyo?lu’nda Atlas Sinemas?, Beyo?lu Sinemas?, Pera Müzesi Oditoryumu, Ni?anta??’nda Cinemaximum City’s (Salon 7, Salon 3), Gayrettepe’de Cinemaximum Zorlu (Salon 8) ve Kad?köy’de Rexx Sinemas? ve Kad?köy Sinemas? olmak üzere 8 salonda gösterilecek.

Uluslarars? Yar??ma Ba?kan? Lynne Ramsay

Festival gösterimleri 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30 seanslar?nda izleyicilerle bulu?acak.

38. ?stanbul Film Festivali’nin Festival Merkezi, bu y?l da Yap? Kredi Kültür Sanat olacak. Festival sohbetleri, bas?n bulu?malar?, sektör görü?meleri, panel ve benzeri etkinliklere ev sahipli?i yapacak merkez, festivalin kalbi olacak.

Festival biletleri ?KSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön sat??lar?n ard?ndan 23 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren hizmet bedeli eklenmeden, tüm sat?? kanallar?nda ayn? ücretlerle Biletix sat?? kanallar? ile Beyo?lu’nda Atlas ve Kad?köy’de Rexx sinemalar?nda aç?lacak ana gi?elerden sat??a ç?k?yor.

Total
0
Shares