Türkiye’nin ilk uluslararas? komedi festivali olan “?stanbul Komedi Festivali”nin yarat?c?s? BKM, Türkiye’de mizah?n trendlerini belirlemeye, alternatif ve avangart projelere zemin haz?rlamaya devam ediyor.

BKM‘nin amac?, 2016 y?l?ndan itibaren gerçekle?tirdi?i “?stanbul Komedi Festivali” kapsam?nda, mizah?n ulusal ve uluslararas? düzeyde en iyi ve en yeni isimlerini a??rlayarak, ?stanbul kent kültürüne yepyeni dinamikler kazand?rmak.

Her y?l de?i?en ve geli?en takvimiyle “?stanbul Komedi Festivali“, Dünyan?n pek çok ülkesinde süregelen uluslararas? komedi festivalleri gibi uzun soluklu ve geleneksel bir yap?ya zemin haz?rlaman?n yan? s?ra, komedinin her alan?n? kucaklayan yarat?c? unsurlar?n uluslararas? bir platformda olu?mas?n? ve ilerlemesini hedefliyor.
Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ve genç komedyenin kat?l?m? ile gerçekle?ecek olan festival, mizah temal? sergilerden keyifli komedi show’lara, özel konuklarla yap?lan panellerden, komedi film gösterimlerine kadar geni? bir etkinlik yelpazesi sunacak.

Her y?l Kas?m ay?nda gerçekle?en “?stanbul Komedi Festivali” bu y?l 2-18 Kas?m 2018 tarihleri aras?nda izleyenlere keyifli anlar ya?atacak!

Total
4
Shares