Türkiye’nin 3. ticari partneri olan ?talya’n?n cam endüstrisindeki 40’tan fazla markas?, ?talyan D?? Ticaret ve Tan?t?m Ajans?’n?n deste?i ile, 6-9 Mart tarihlerinde, Tüyap ?stanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini a??rlad?.

?talya, 6-9 Mart tarihlerinde REED Tüyap Fuarc?l?k A.?. taraf?ndan gerçekle?tirilen ve cam endüstrisinin bile?enlerini bir araya getirdi?i Avrasya Bölgesi’nin en büyük fuar? olan Avrasya Cam Fuar?’n?n ilgi odaklar?ndan biri oldu.

TÜ?K verilerine göre ?talya, cam i?leme makineleri ve cam ürünleri sektöründe Türkiye’nin 3. ticari partneri olup, 2018 y?l?nda toplam sektör d?? ticareti 140,6 milyon dolara ula?m??t?r. Avrasya Cam 2019 Fuar?’na bu y?l toplamda  36 ?talyan firmas?, gerek direkt olarak, gerek mümessilleri arac?l???yla, gerekse ?talya ülke kat?l?m? çat?s? alt?nda i?tirak etti. E? zamanl? gerçekle?en Avrasya Pencere Fuar?’nda da 14 firma yer ald?.  
Avrasya Cam 2019’a GIMAV (?talyan Makina, Ekipman ve Cam ??leme ?çin Özel Ürünler Üretici ve Tedarikçileri Derne?i) i?birli?i ile kat?larak, fuar?n yerli ve yabanc? ziyaretçilerini kendi stand?nda a??rlaman?n gururunu ya?ayan ?talyan D?? Ticaret ve Tan?t?m Ajans? Müdürü Bay Aniello Musella, ?talyan cam i?leme makinalar?n?n yüksek teknoloji seviyesine sahip oldu?unu, bu sebeple, ?talyan firmalar?n?n pazarlama ve sat??ta çok avantajl? bir konumda bulundu?unu belirtti. Türk hükümetinin de ileriye yönelik program?n?n, teknoloji seviyesini ve cam i?leme sanayiinde üretimi artt?rmak yönünde oldu?undan, ?talyan firmalar?yla ortak paydada bulu?abileceklerini ifade etti.  


Avrasya Cam Fuar?’nda kat?l?mc? ?talyan firmalar?n?n aras?nda yer alan ve y?ll?k ticaret hacmi 750 Bin ile 15 Milyon Avro’yu bulan,  ?talya cam endüstrisinin lider markalar?ndan Star Srl, TK Srl, Schiatti Angelo Srl ile Triulzi Cesare Special Equipment Srl, ?talyan Pavilyonu’nda ziyaretçilerine ürünlerini, projelerini ve hizmetlerini sunarak, mevcut ve potansiyel mü?terilerini a??rlad?.

2018 y?l?nda yurt içi ve yurt d???ndan toplam 70.909 ziyaretçiyi a??rlayan fuara, 24 ülkeden 644 firma kat?lm?? ve önemli i?birliklerinin temeli at?lm??t?.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.