Son günlerin en çok konu?ulan isimlerinden olan It?r Esen (19), yeni projesiyle kar??m?zda.

Önümüzdeki haftalarda yay?nlanmaya ba?layacak Survivor Türkiye – Yunanistan program? için Youtube’da yay?nlanacak bir içerik sunmaya haz?rlanan Esen’in ilk görüntüleri de geldi.

Video yükleniyor

Partneri Laura ile keyifli bir uyum yakalad??? görülen It?r Esen’in Türk-Yunan yar??mac?larla gerçekle?tirece?i röportajlar ise ilerleyen haftalarda yay?nlanmaya ba?layacak.

It?r Esen Kimdir?

Kat?ld??? Miss Turkey yar??mas?yla ad?n? duyuran It?r Esen, Ye?ilçam’?n unutulmaz oyuncular?ndan It?r Esen’in de ye?eni ve hayat?n? kaybeden seslendirme sanatç?s? Hayri Esen’in de torunu.

18 ya??nda kat?ld??? Miss Turkey yar??mas?nda Türkiye güzeli seçilen It?r Esen, twitter hesab?ndan yapt??? 15 Temmuz’la ilgili bir payla??m?n ortaya ç?kmas? nedeniyle tac?n? kaybetmi?ti.

Total
0
Shares