Migros, Nisan ay?nda ma?azalar? ve Migros Mobil uygulamas? üzerinden e? zamanl? ba?latt??? “Migros Sa?l?kl? Ya?am Yolculu?u” projesinin devam? olarak dev bir festivale imza at?yor. 12 – 13 May?s’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekle?ecek “Migros Ya?am Festivali”; sa?l?k, spor, beslenme, güzellik, ki?isel geli?im, müzik ve e?lenceye dair ne varsa, hayat? iyi ya?amak isteyenlerle bulu?turuyor. Kat?l?mc?lara dolu dolu bir program sunan festivalde, gün boyu birbirinden renkli konuklar ve alan?nda uzman isimler, sa?l?kl? ve keyifli bir ya?amla ilgili bilgi, öneri ve deneyimlerini payla?acak. MFÖ, Sertab Erener ve Gökhan Türkmen konserleri ise festivale damgas?n? vuracak.

Prof. Dr. Osman Müftüo?lu, Dr. Ender Saraç, Dilara Koçak, Dr. Ay?egül Çoruhlu, Murat Bür, Aret Vartanyan, Metin Hara, ?ef; Hazer Amani, Alp Kavaso?lu, Hande Kazanova, Müge Boz ve Anneler Günü için özel program?yla güzel ve çal??kan bir anne; Ça?la ??kel… Hepsi Migros Ya?am Festivali’nde sizleri bekliyor.

Nisan ay?nda dengeli beslenme ve hareket etmenin önemini vurgulamak amac?yla Türkiye çap?nda büyük bir toplum sa?l??? hareketi ba?latt?. Migros, “Sa?l?kl? Ya?am Yolculu?u” projesiyle, ma?azalar? ve mobil uygulamas? üzerinden e? zamanl? olarak dengeli beslenme ve hareket etmenin önemine yönelik bilinçlendirme çal??malar? yap?yor. Migros Mobil’de mü?terilerine kendi g?da al??veri?lerinin besin da??l?m?n? gösteren Migros, dengeli beslenme için eksik kalan besin grubundan kendilerine özel sa?l?kl? ya?am önerilerini indirimli sunuyor.

Migros, toplum sa?l???na yönelik çal??malar?n? perçinlemek amac?yla 12 – 13 May?s’ta KüçükÇiftlik Park’ta “Migros Ya?am Festivali” gerçekle?tirecek. Festivalde, keyifli ve sa?l?kl? bir ya?am?n tüm s?rlar? yol haritalar?yla birlikte aç??a ç?kacak. Beslenmeden diyete, güzellikten sa?l?kl? ve formda kalmaya, ki?isel geli?im, müzik ve e?lencenin efsane isimleri bu festivalde kendine iyilik yapmak isteyenlerle bulu?acak.

Migros Ya?am Festivali’nde; Prof. Dr. Osman Müftüo?lu ile do?ru bilinen yanl??lar ve ya?am reçeteleri, ünlülerin Diyetisyeni Dr. Ender Saraç ile Do?an?n ?ifal? Eli, Dilara Koçak ile iyi bir ya?am?n ipuçlar?, alkali diyet ve anti-aging’e dair özel bilgilerle Ay?egül Çoruhlu, fit bir vücut için egzersizin yan? s?ra pratik, sa?l?kl? ve lezzetli tariflerle Murat Bür keyifli workshoplar?yla festivale gelenlere farkl? bir dünyan?n kap?lar?n? aralayacak.

Hayat?n farkl? renklerini ve farkl? tatlar?n? bulu?turan festivalde; ili?ki sanat? uzman?, yazar ve Ya?am Atölyesi’nin kurucusu Aret Vartanyana?k?, ili?kileri, kad?n ve erke?i farkl? perspektiflerden ele alarak, gerçek hayat hikayeleriyle festivalde payla?acak. En Yarat?c? ?ef unvanl? Hazer Amani bizi, dünyan?n bilmedi?imiz kö?elerinden, farkl?, ?a??rt?c? lezzetlerle tan??t?racak. Makyaj uzman? Alp Kavaso?lu kendinizi iyi hissetmenizi sa?layacak do?al makyaj?n s?rlar?n? payla??rken ünlü Astrolog Hande Kazanova ya?am? astrolojik olarak yorumlayacak. Dünyan?n dört bir yan?nda edindi?i birçok enerji tekni?inin bilgisini modern t?p bilgisiyle sentezleyerek etkin bir tedavi ekolü benimseyen Metin Hara, sevginin ve dü?ünce gücünün neler yapabilece?ini bilimsel ve uygulamal? olarak gösterecek. Güzelli?i ve pozitif enerjisiyle herkesi kendine hayran b?rakan Ça?la ??kel, annelik serüvenini Anneler Günü’nde anneler ve anne adaylar?yla payla?acak.

Festivalde ak?am oldu?unda ise spot ???klar? yanacak ve sahneyi efsaneler devralacak. Üç jenerasyonu ortak duygularda bulu?turan, ?ark?lar? dillerden dü?meyen MFÖ, Türk popüler müzi?inin güçlü ismi Sertab Erener ve kendine özgü tarz?yla gönülleri fetheden Gökhan Türkmen muhte?em enerjileriyle festival konuklar?na müzik ziyafeti ya?atacak.

New York’lu sempatik ve ba?ar?l? müzisyen Allen Hulsey, DJ setinin ba??na geçecek olan ünlü müzisyen Ozan Do?ulu ve Can Hatipo?lu festivalde co?kuyu katlayacak di?er isimler.

Halihaz?r Event’in organize etti?i, onlarca marka ve ürünün kat?l?mc?larla bulu?aca?? Migros Ya?am Festivali; ya?am?n keyfini ç?karmak isteyenleri 12 – 13 May?s’ta KüçükÇiftlik Park’ta bulu?maya bekliyor.

DEV MARKALAR M?GROS YA?AM FEST?VAL?’NDE

12 – 13 May?s’ta gerçekle?ecek Migros Ya?am Festivali’nde, dev markalar; Air Wick Algida, Anadolu Sa?l?k, Arçelik, Axe, Balparmak Apitera, Becel, Bemtat Un, Coca Cola Mix, Colgate Total, Coral Travel, Diyetkolik, Dy Do Drinco, Do?u? Çay, Duru Bulgur, Elidor, Eti Form, Fakir, Fellas Foods, ?kinciyeni.com, Sana, Sensodyne, Signal, Corega, Henkel, Hipp, Johnson&Johnson, Kia, Knorr, Kühne, Lays, Lipton, Loreal, Mac Fit, Macro Center, Minies, Natracare, Nestle, Omega Pharma, Olimpik Anneler, Philips, Praticarcom, Swiss Otel, Taida-Unifo, Toni&Guy, Tropicana, Uluda? Premium Su, Uno, Veet, ve Yayla, festivale özel ürünleri, ikramlar?, hediyeleri ve çok özel sürprizleriyle kat?l?mc?larla bulu?acak.

E?lenceli yar??malar, oyunlar, foto?raf aktiviteleri, ürün çekili?leri, yiyecek ve içecek ikramlar?, bisiklet ile kalori yak?m?, saç bak?m workshop’lar?, çocuklar için boyama, vücut kitle indeksi ile kas ve ya? ölçümü, indirimli üyelik f?rsatlar? dev markalar arac?l??? ile Migros Ya?am Festivali’nde olacak.

M?GROS YA?AM FEST?VAL? PROGRAM

12 May?s 2018, Cumartesi

12:00 – 13:00 / Kap? aç?l?? ve tüm gün genel alan müzik

13:00 – 13:45 / Dilara Koçak ile ?yi Ya?am – Workshop

14:00 – 14:45 / Alp Kavaso?lu ile Do?al Makyaj S?rlar? – Workshop

15:00 – 15:45 / Hazer Amani ile Sa?l?kl? At??t?rmal?klar – Workshop

16:00 – 16:45 / Hande Kazanova ile Astroloji – Workshop

17:00 – 17:45 / Dr. Ender Saraç ile Do?an?n ?ifal? Eli – Workshop

18:00 – 18:45 / Aret Vartanyan ile ?li?ki Sanat? – Workshop

19:00 – 20:30 / Gökhan Türkmen

21:00 – 22:30 / MFÖ

23:00 – 00:00 / Ozan Do?ulu – DJ Performans?

13 May?s 2018, Pazar

12:00 – 13:00 / Kap? aç?l?? ve tüm gün genel alan müzik

13:00 – 13:45 / Prof. Dr. Osman Müftüo?lu ile Do?ru Bilinen Yanl??lar – Workshop

14:00 – 14:45 / Ça?la ??kel ile Anneler Günü Özel

15:00 – 15:45 / Dr. Ay?egül Çoruhlu ile Sa?l?kl? Ya?am Tüyolar?– Workshop

16:00 – 16:45 / Murat Bür ile Fit bir Hayat – Workshop

17:00 – 17:45 / Müge Boz – Ya?ama Dair çok özel bir söyle?i

18:00 – 18:45 / Metin Hara ile Dü?ünce Gücünü Aktive Et – Workshop

19:00 – 20:30 / Allen Hulsey

21:00 – 22:30 / Sertab Erener

23:00 – 00:00 / Can Hatipo?lu & Giselle Tavilson

 

Detayl? Bilgi için:

Manolya Mansuro?lu : manolya@halihazir.com.tr

0 533 312 58 30

Betül Gürel : betul@halihazir.com.tr

0 533 690 21 77

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın