Hakk?nda ç?kan taciz iddialar?ndan ötürü yarg?lanan film yap?mc?s? Harvey Weinstein’?n Jennifer Lawrence ile cinsel ili?ki ya?ad??? iddia edildi.

?smini gizli tutan bir aktris, Weinstein’dan davac? olmas?yla beraber yapt??? aç?klamada “Harvey Weinstein bana, Jennifer Lawrence ile birlikte olduklar?n?, Lawrence’?n kariyerinde ilerlemesinin onun sayesinde oldu?unu ve Oscar’? da bu yüzden kazand???n? söyledi.” iddias? gündeme damga vurdu.

Jennifer Lawrence konuyla ilgili yapt??? aç?klamada bu durumun kesinlikle do?ru olmad???n? belirterek ekledi: “Harvey Weinstein ile i? amaçl? profesyonel ili?kiden ba?ka bir yak?nl???m olmam??t?r. Bu sadece kad?nlar? cezbetmek için söyledi?i yalanlardan ve taktiklerden biri.

Lawrence, geçti?imiz y?l “Bana kar?? uygunsuz bir tavr? olmad?. Ama ba?kalar?na yapt?klar?n? duydu?umda onu öldürmek istedim. O kadar çok kad?n?n hayat?n? mahvetti ki, onu hapishanede görmek istiyorum.” cümleleriyle yap?mc?ya olan k?zg?nl???n? dile getirmi?ti.

Total
0
Shares