Ünlü isimlerin kozmetik sektörü ç?karmas?; 2018 y?l?nda da sürecek gibi duruyor. Güzellik sektörünü heyecanland?ran son haber de Jennifer Lopez‘den geldi!

Evet yanl?? duymad?n?z; transparan elbiseler ve ???lt?l? elmac?k kemikleri denildi?inde akl?m?za gelen ilk isim olan Jennifer Lopez; kendi ad? alt?nda bir bronzer ile yak?nda kar??m?za ç?kabilir.

Bu dedikodunun kayna?? ise; J.Lo‘nun makyaj artisti Scott Barness.

Son Instagram postunda “Latin kraliçe; son bombas?n? patlatmak üzere. Kendi #bronzer’?n? yarat?yor!!! (kesinlikle s?cak tonda) #çokyak?nda” mesaj?n? payla?an Barness; bu dedikodunun ard?ndan “J.Lo kendi markas?n? m? kuruyor?”, “Sadece bir i? birli?i mi olacak?” gibi pek çok soru i?aretini de beraberinde getirdi.

Bu dedikodunun gerçekle?mesi durumunda 2018’in J.Lo’nun kozmetik esteti?i çerçevesinde ?ekillenece?ine ?üphemiz yok!

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın