Dün 49. ya??n? kutlayan Jennifer Lopez; do?um gününü ailesi, yak?n arkada?lar? ve sevgilisi Alex Rodriguez ile geçirdi.

Bahamalar’daki e?lenceli anlar? sosyal medya hesab?ndan da payla?an J.Lo’nun parti karelerindeki kar?n kaslar? ise sosyal medyan?n en çok konu?ulanlar?ndan oldu.

Uzun süredir menajerli?ini de yapan Benny Medina’n?n da kat?ld??? kutlamalardan kareleri payla?may? ihmal etmeyen J.Lo’nun yeni ya? karelerine bay?ld?k!

Sevgilisi Alex Rodriguez de bu günde Instagram’dan özel bir not payla?may? ihmal etmedi:

“Biz çocukken do?um günleri heyecanl?yd? çünkü her ?ey hediye almakla alakal?yd?. Yeni bir çift dans ayakkab?s?; belki yeni bir CD (evet, ya?l?y?m!). Ama bunun Jennifer ile nas?l de?i?ti?ini birinci elden görüyorum. Ba?kalar? ile payla?arak nas?l mutlu olabildi?ini görüyorum. Y?l?n 365 günü ba?kalar?na bir ?eyler vermekle -çocuklar?m?za, ailemize, dünyam?za- u?ra?an birine umar?m hak etti?i tüm mutlulu?u veririz. Seni seviyorum.”

Total
0
Shares