Jennifer Lopez’in 11 Aral?k günü, NBC Stüdyolar?’n?n önünde gri Max Mara tak?m?yla ba?layan ve farkl? kombinlerle de yakla??k 24 saat süren stil turunun özeti, görünümünüze yeni dokunu?larda bulunmak için tam kar??n?zda. 

Ünlü y?ld?z en sevdi?i büyük güne? gözlükleriyle kamera fla?lar?n?n önünde kesinlikle göz kama?t?r?c? görünüyor.

Ayn? günün gecesi ise erkek arkada?? Alex Rodriguez ile birlikte görüntülenen Lopez, koordineli renklerde bir kombin tercih etmi?ti.

K?yafetiyle e?le?tirdi?i nude renk beresi ise, 2002 y?l?nda yay?nlanan All I Have videosunundaki görünümünü hat?rlatt?.

Jimmy Fallon’un sundu?u The Tonight Show’da Marilyn Monroe esintili beyaz tül elbisesiyle y?ld?z gibi parl?yor.

Lopez en sevdi?i beyaz Valentino çantas?n? etkileyici görünümüyle ta??rken, annesi Guadalupe Rodriguez ile yan yana.

Ayn? günün ilerleyen saatlerinde Lopez, bir televizyon program?na kat?lmak için tazeleyici görünümüyle kameralar kar??s?nda.

?nce beyaz elbisesini, suni kürk detayl? montuyla so?uk havalara ba?ar?yla uyarlamay? ba?arm?? elbette ki.

Lopez, bu son görünümünde de bir kez daha annesi Guadalupe Rodriguez ile el ele. Kurumsal tarzda bir duru? sergileyen kombinini, siyah ceketi ve güne? gözlükleriyle parlatmay? tercih diyor.

Total
0
Shares