Alt Başlıklara Hızlı Erişin

2018 Emmy Ödülleri'nin göz kama?t?ran y?ld?zlar?ndan olan Jessica Biel'in törene haz?rl?k a?amas?n? mercek alt?na ald?k.

K?rm?z? hal? töreninde k?yafet seçimi kadar güzellik rutini ve görünümünün de büyük pay? var elbette.

Görünümünüzü yükseltecek ???lt? için Jessica Biel'in 2018 Emmy Ödülleri'ndeki duru?unu örnek alabilirsiniz.

Makyaj sanatç?s? Kara Yoshimoto Bua'n?n imzas?n? ta??yan bu güzellik görünümünü, k?rm?z? hal?ya ç?kmadan önce ad?m ad?m özetliyoruz.

?lk a?amada; gizli silah olarak özel bir cilt bak?m? tercih edildi. Tüm fark? yaratan da bu nokta i?te.

Detaylara göz at?nca ise kar??m?za; Chanel Le Lift Firming Anti-Wrinkle göz bantlar? ç?k?yor. Bu görünümünü instagram hikayelerinden de payla?an Biel, her haliyle oldukça güzel görünüyor.

Saç uzman? Adir Abergel, Biel için tercih etti?i gev?ek dalgalar? üzerinde çal??malara devam ediyor. Makyaj artisti Bua ise ünlü oyuncunun ka?lar?n? düzenliyor.

Son dokunu?lar +

Dudak kalemi ile yumu?ak bir ?ekilde kenarlar? çerçevelenen dudaklar?n do?al ???lt?s? ilham verici.