2008 y?l?nda hayat?n? kaybeden Heath Ledger'? (Joker) özlemle an?yoruz!

Hat?rlarsan?z, 2016 y?l?nda Suicide Squad filminde Batman'in ba? dü?man? Joker'e hayat veren Jared Leto filme dair hayal k?r?kl???n? dile getirmi?ti. Ona, bu konuda kat?lmamak ne mümkün.

Jared Leto

Filmde neredeyse hiç görünmüyordu bile.

Buna do?rudan bir yan?t olarak m? alg?lamal? emin de?iliz ama Warner Bros ?irketi A?ustos 2017'de, bu ikonik karakterle ilgili bir ba?lang?ç hikayesi çekilece?ini ve Joker rolü için de Joaquin Phoenix'in dahil olaca??n? aç?klam??t?.

Yönetmen koltu?unda Todd Phillips'in oturdu?u filmden ilk kare bile geldi.

 

Bu gönderiyi Instagram'da gör

 

Arthur.

Todd Phillips (@toddphillips1)'in payla?t??? bir gönderi ()

Filmin hikâyesi ise; 1980'li y?llar?n ba?lar?nda Gotham ?ehri'ndeki Joker'in hayat? bir suç yöneticisi olarak ele al?nacak. Filmin projesinin bütçesinin yakla??k 55 milyon dolar oldu?u da bilinenlerden.

Yönetmen Todd Phillips, karakterin Phoenix'in foto?raf?ndan yola ç?karak, kendisini Joker olarak adland?rmadan önce "Arthur" ismiyle yola devam etti?i karesini payla?t?.

Filmin tahmini vizyon tarihi ise 4 Ekim 2019.