Johnny Depp, eski e?i Amber Heard’ü, bir tart??ma sonras?nda yatak odas?ndaki yata??n üzerine d??k? b?rakmakla suçlad?.
Hollywood çifti Johnny Depp ve Amber Heard ile ilgili çarp?c? bir iddia ortaya at?ld?. Çalkant?l? ili?kileri ile tan?nan ünlü çiftin bo?anma belgelerindeki ifadelere göre Depp, bir tart??ma sonras? e?inin kendisinden intikam almak için inan?lmaz bir yöntem seçti?ini söyledi.

?ngiltere’nin Mirror gazetesi, ünlü çiftin bo?anma davas?ndaki belgelere ula?t???n? ve söz konusu belgelerde Depp’in, Heard’ü ?ok bir eylemle suçlad???n? öne sürdü. Belgelere göre; 2015’te eski e?inin 30. ya? günü partisine geç kalan Depp, bunun üzerine Heard’le hararetli bir ?ekilde tart???klar?n?, ç?lg?na dönen e?inin alkolün de etkisiyle kendisini kaybetti?ini söyledi. Tart??man?n ard?ndan bir süre sonra yatmak için odaya giden ünlü oyuncu Johnny Depp, yata??n üzerinde d??k? bulundu?unu söyledi. Heard’ün kendisinden intikam almak için böyle bir ?ey yapt???n? söyleyen Johnny Depp, elinde görüntülü kan?t da bulundu?unu belirtti.

Olay?n mahkeme dosyas?nda yer alma gerekçesinin, Depp’in eski e?inin alkol problemi ve kontrolsüz davran??lar?n? göstermek oldu?u belirtiliyor.

Total
0
Shares