Kusursuz ve 7/24 ???ldayan ciltleri ile K-Pop y?ld?zlar?; günümüzde Kore güzellik ürünlerinin bu kadar popülerle?mesindeki en önemli etkenlerden.

Peki ciltlerini hayranl?kla izledi?imiz K-Pop y?ld?zlar?n?n parlak bir cilt için s?rlar?n? dinlemeye ne dersiniz?

Cildinizi temizlerken masaj yap?n

Twice grubundan Nayeon; ürünlerin cildin alt katman?na ula?mas? ve inatç? makyaj kal?nt?lar?n?n ar?nmas? için her gün cilde masaj uygulanmas? gerekti?ini savunuyor.

Bol su için

BTS grubundan Jimin ve Secret’ten Song Ji-Eun; bol su içmenin öneminin alt?n? çizenlerden. Cildinizi parlak tutma konusunda onlar?n sözüne güvenmenizi öneririz!

Ka??t maske kullan?n

Aktris Park Shin-Hye ve ünlü BTS grubundan Jin; ka??t maskelerin büyük birer hayran?. “Cildimi ne zaman kuru hissetsem veya çok fazla güne?e maruz kalsam her zaman ka??t maske uyguluyorum. Cildimin kaybetti?i nemi ve ???lt?y? geri kazand?r?yor” diyen Jin’e bu konuda kesinlikle güveniyoruz!

7 Cilt metoduna bir ?ans verin

7 a?amal? cilt bak?m metodunu duydunuz mu? Cildi y?kad?ktan sonra 7 kat nemlendirici tonik sürülmesini kapsayan bu metodun hayranlar?ndan biri de AOA grubundan Seolhyun.

Uzun bir günün ard?ndan makyaj?n?z? silin

KARD grubundan Somin; her gün makyaj?n?z? mümkün oldu?unca erken silmenin ve cildin nefes almas?n? sa?laman?n güzel bir cildin anahtar? oldu?unu söylüyor.

Yeterli derecede uyuyun

Girls Generation grubundan YoonA; uykusunu yeterince alamad???nda stres yapt???n? söylüyor. Her gece yeterli sürede uykunuzu almak cilt hücrelerinin yenilenmesini sa?lar. Hatta baz? geceler iyi bir uyku maskesiyle bu süreci destekleyebilirsiniz.

Total
0
Shares