Bella Hadid

Her kad?n?n kahkül kestirme e?ilimi vard?r.

Tabi bir de, kimi zaman, kestirdikten sonra ortaya ç?kan pi?manl?k hissi. Kendinizi kahkül kestirmeye çok yak?n hissediyorsan?z (Geçti?imiz aylarda kar??m?za ultra k?sa bir kahkülle ç?kan Emma Watson bu iste?i daha da körüklemi? olabilir.)  ama içten içe de pi?manl?k duyaca??n?za da eminseniz öncesinde bu dört maddeye göz atman?z? tavsiye ederiz.

Selena Gomez, Emma Roberts, Bella Hadid … Kahkül trendi için pe?inden gitmeye haz?r oldu?umuz isimler olsa da, öncesinde a?a??daki maddelere göz atmay? unutmay?n.

 

Bella Hadid

#1 Gerçekten Kestirmeli Misiniz?
Kuaför Sandrine Schepetlevane diyor ki;Herkesin mutlaka bir gün kahkül kestirmesi gerekti?i alg?s? çok gereksiz. Çünkü çok h?zl? uzarlar ve görü? alan?n?z? hemen i?gal etmeye ba?larlar. Her 3 haftada bir kuaförünüzü ziyaret etmeniz gerekir.”

Ve elbette kaç?n?lmaz olarak da bu durum için belli bir bütçe, zaman ve motivasyona ihtiyac?n?z olacak.

 

# 2 Merhaba Sivilceler
Uzmanlara göre kahkül, baz? ki?iler için sivilceli bir cilde bile sebep olacak güçte.

“Düzenli olarak kahküllü kestirmeyi tercih ediyorsan?z, cildiniz havas?z kalaca?? için sivilcelere de haz?r olmal?s?n?z.”

Dakota Johnson

# 3 Gözlük Tak?yorsan?z, Unutun Gitsin En ?yisi
Gözlük kullan?rken kahkül sizin için oldukça zor olacakt?r. En ba?tan vazgeçmek en isabetli karar, ne dersiniz?

 

# 4 Maskara Sava??
Kahkülleri kurtar?n!

Genel olarak maskara sürerken kahküllerinizi tel tokayla toplamak zorunda oldu?unuzu hat?rlatal?m.

Göz makyaj?n?z? bitirip, tel tokalar? ç?kard?ktan sonra da saç?n?z? yapmak için yeni bir döngüye girebilirsiniz.

Jessica Biel

Total
8
Shares

Bir cevap yazın