?ehrin Tad? Kanyon’da De?i?iyor!

Misafirleri için her zaman ilkleri gerçekle?tiren Kanyon, Türkiye’nin en ünlü restoranlar?na ev sahipli?i yapt??? POP UP RESTORAN KONSEPT? ile ?ehrin tad?n? de?i?tirmeye devam ediyor. Dude Table organizasyonu ile gerçekle?tirilen etkinliklerde Mart ay?nda Welldone’a Alaçat?’dan ?mren konuk oluyor.

Kanyon Pop Up Restoran, yerel ürünlere ve lezzetlere verdi?i de?er ile öne ç?kan Kanyon restoranlar? ile ba?lad?. Ocak ay?nda Escale’e Antep’ten Kebapç? Halil Usta, ?ubat ay?nda ise Gram’a Bodrum’dan Ent Restaurant konuk oldu. Mart ay?nda ise Welldone, Alaçat?’dan ?mren’i a??rl?yor olacak.

Alaçat? Tatl?c?s? ?mren, Welldone’a ?efleri Ekrem Hayri Ölmezer ve Eren Ölmezer ile misafir olacak ve lezzetlerini Welldone’?n ?efi R?za Belenkaya ve ekibi ile birlikte haz?rlay?p sunacak.

Türkiye’nin yerel malzemeye de?er veren restoran zincirlerinden Welldone, Alaçat?’n?n yerel malzemelerini katma de?erli ürünler haline getiren tatl?c?s? ?mren’i 10 – 11 Mart tarihlerinde a??rl?yor olacak. R?za Belenkaya, Ekrem Hayri Ölmezer ve Eren Ölmezer taraf?ndan haz?rlanacak lezzetler ile Welldone’da Pop Up Restoran deneyimi misafirlere ya?at?lacak.

Welldone’da Alaçat? Tatl?c?s? ?mren Pop Up menüsü, Alaçat? kahvalt?s? ve tatl?lardan olu?uyor. Kahvalt? menüsünde limon kabu?u reçelinden lor üzerinde karadut reçeline, Bergama tulumundan lonka, pi?iden boyoza birçok Alaçat? lezzeti bulunacak. Sak?zl? kurabiye, lor kurabiyesi ve sak?z tatl?s? da kahvalt? menüsünü tatland?rmak isteyenler için Alaçat? tad?n? ?stanbul’a ta??yacak. Welldone & ?mren Pop Up Restoran deneyimi, 10 ve 11 Mart tarihlerinde kahvalt? saatlerinde gerçekle?ecek. Bu deneyimi ya?amak için Welldone’? 0530 955 47 60 aray?p rezervasyon yapt?rabilirsiniz.

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın