Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner ve çocuklar?n?n bulundu?u Noel foto?raf? gündemden dü?müyor.

Foto?raf? gören hayranlardan baz?lar? muhakkak bir photoshop uyguland???n? dü?ünüyor.

Anneler ve çocuklar?ndan olu?an bu Noel foto?raf?nda, dokuz çocu?un ayn? anda bu kadar kusursuz poz veremeyecekleri yönünde bir görü? ortaya at?ld?. ?ddialara göre her anne-çocuk ayr? olarak foto?rafland? ve daha sonra bu dört kare dijital ortamda birle?tirildi.

En dikkat çeken iddia ise Khloe‘nin ayaklar?n?n Kylie‘ye kesilip yap??t?r?ld??? yönünde oldu. Baz? hayranlar? Khloe’nin ayaklar?n?n kesilerek Kylie’nin pantolon hizas?nda uygun yere yerle?tirilerek photoshop uyguland???n? savundu.

?ddialar ne kadar do?rudur bilinmez, ancak Kardashianlar?n geçmi?te photoshop konusunda pek çok skandala imza atan bir aile olduklar? kesin.

Total
0
Shares