Karlie Kloss ve ni?anl?s? Joshua Kushner; dün bas?na kapal? gerçekle?en gizli bir seremoni ile evlendi. ?

Sadece 80 ki?inin kat?ld??? romantik bir tören ile evlenen Kloss, Dior imzal? özel dikim bir gelinlik tercih etti.

Çifte mutluluklar diliyoruz!?

Kloss ve Kushner, ni?anland?klar?n? Instagram postuyla duyurmu?tu. Temmuz’un son günlerinde ni?anlanan çiftten Kloss; “Sana olan sevgimi kelimelerle ifade etmem mümkün de?il.” ifadesini kullanm??t?.

Total
0
Shares