Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Instagram/Bella Hadid +

Uzun süredir kar?n bölgenizde sonuç alamamaktan ?ikayetçiyseniz; sizin için 7 pratik tüyomuz var.

??te k?sa sürede sonuç alabilece?iniz 7 öneri: 

Rahatlamay? ö?renin

Stres, iki ayr? ?ekilde göbek ya?lar?n?z? artt?rabilir. ?lk olarak a??r? stres; yeme düzeniniz üzerinde kontrolünüzü kaybetmenizi sa?lar ve açl?k hissiniz asla yok olmaz. Kortizoldeki art??, hücrelere VLDL ad? verilen ya? asidinin sal?nmas?na neden olur ve sonuçta kar?n bölgesinde ya? olarak depolan?r.

Sakin olman?n her zaman kolay olmad???n?n fark?nday?z ancak biraz olsun rahatlamaya odaklanmak için stresin göbek ya??na etkisini dü?ünebilirsiniz. Meditasyon tekniklerini uygulay?n ve yoga, köpe?inizi yürüyü?e ç?karmak ya da aromaterapi masaj? için rezervasyon almak gibi rahatlat?c? faaliyetlerle odaklan?n.
Süt ürünlerini es geçmeyin

Popüler kan?n?n aksine ünlü diyetisyen Helen Bond; süt ürünleri tüketmenin göbek bölgesindeki ya?? eritmenize yard?mc? oldu?unu söylüyor.

“Pek çok çal??ma gösteriyor ki dü?ük kalorili bir diyetin parças? olarak süt ürünü tüketenlerin; tüketmeyenlere oranla daha kolay bel çevresini eritebiliyor. Yani dü?ük ya? oran?na sahip süt ürünlerinin ve ya?s?z yo?urtlar?n tad?n? ç?karmaya bak?n!”

Bol miktarda su içmenin kilo kayb? için iyi oldu?unu hepimiz biliyoruz ama ya detoks sular?? Eat This, Not That! ‘a göre mango, kavun ve ananas  suyu kar???m?n? yudumlarken karn?n?z?n h?zl? ?ekilde ?i?mesini önleyebilirsiniz. Bu lezzetli içece?e ek bir güç kazand?rmak için biraz zencefil ekleyin.

 

Jimnastik konusunu basit tutun
Yo?un bir programa sahip olanlar için iyi bir haberimiz var! Fitness uzman? Diana Booty; basit jimnastik hareketlerinin karn? düzle?tirmek için en iyi ?ey oldu?unu söylüyor. Squat, ??nav, itme, çekme gibi temel hareketleri baz alan bir programla daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

Instagram/Bella Hadid +

Ya?l? bal?klar? tüketin
“Ya?l? bal?klar? tüketin” diye öneriyor Helen. “Sardalye, uskumru, somon ve alabal?k gibi ya? aç?s?ndan zengin bal?klar?n kalp için iyi oldu?unu biliyoruz, ancak baz? ara?t?rmalar, temel omega-3 ya?lar?ndan zengin ya?l? bal?klar?n özellikle kar?n bölgemizden kilo vermemize yard?mc? olabilece?ini de gösteriyor. Bu nedenle, haftada iki porsiyon (140 g) bal???n tad?n? ç?kar?n.

 

Son ö?ününüze odaklan?n
Ak?am yeme?inizde yava? yanan karbonhidratlar? yerine salatal?k veya bu?ulanm?? ku?konmaz gibi “?slak” karbonhidratlar?n yan?nda protein seçerek gününüzü hafif bir notayla bitirin. Dehidrasyon sadece inatç? ya?lar?n midenizde toplanmas?n? kolayla?t?r?r, ancak bu ?slak karbonhidratlar gece uyurken vücudunuzda yeterli su seviyesini koruman?za yard?mc? olur.

 

Probiyotik kullan?n
A??rl???m?z ve ba??rsak sa?l???m?z aras?nda; ba??rsaklar?m?zda ya?ayan bakteriler gibi bir gerçek var. Mikrobiyomumuzda yeterince bakteri türü ve geni? çe?itlilikte tür bulunmamas? halinde, yedi?imiz g?dalardan daha fazla kalori elde edebiliriz. Dahas?, bir probiyotik almak yapabilece?iniz en kolay ?eylerden biridir (ayn? zamanda uygun fiyatl?).

Total
4
Shares

Bir cevap yazın