Bilmedi?imiz bir ba?ka kraliyet protokolü daha!

Sussex Dü?esi Meghan Markle ve Cambridge Dü?esi Kate Middleton’?n çantalar?n? sadece sol elde ta??malar?n?n ard?ndan da bir kraliyet kural? ç?kt?.

Kate Middleton

Kraliyetin, dü?eslerin çantalar?n? sol elde ta??malar? yönündeki te?vikinin alt?nda; kalabal?k içinde de insanlarla rahatl?kla tokala?malar?n?n önünü açmak yer almakta. Ayn? zamanda e?leriyle el ele tutu?arak yürüyebilirler.

Meghan Markle

E?er çantalar?n? iki eliyle s?k? s?k? tutuyorlarsa; bu da demek oluyor ki ortam? kimseyle tokala?madan terk etmek istiyorlar.

Total
0
Shares