Getty

Dünyan?n bekledi?i an geldi ve Kraliyet çifti üçüncü çocuklar?na 23 Nisan günü kavu?tu.

Do?umdan k?sa bir süre sonra Kate Middleton ve Prens William, yeni do?an bebeklerini dünyaya tan?tmak için St Mary’s Hastanesi’nin ön kap?s?na ç?kt?.

Jenny Packham imzal? k?rm?z? bir elbise giymi? olan Middleton, kollar?ndaki küçük o?luyla birlikte, yeni do?mu? yapm?? olmas?na ra?men etkileyici görünüyordu.

Prens William’?n koruyucu ve kollay?c? duru?uyla bu unutulmaz kare ortaya ç?kt?.

Getty

Beyaz bir battaniyeye sar?lm?? olan bebek Prens, olan bitenden habersiz olarak dünyan?n gündemine oturdu.

Çift, kalabal??a el sallad?ktan sonra hastaneye geri döndü. Sonras?nda da Prens William iki çocu?unun da elinden tutarak hastaneye, karde?lerinin yan?na getirdi onlar?.

William çok k?sa bir süre önce kar?s?n? ve yeni do?mu? bebeklerini Kensington Saray?’na götürmeden önce gazetecilere “çok mutlu” oldu?unu söyleyerek bebe?in ismini ise çok yak?nda aç?klayacaklar?n? duyurdu.

 

Getty

Total
5
Shares

Bir cevap yazın