Yazar Marcia Moody, Dü?es Kate Middleton ile ilgili bilgiler payla?t??? “Kate: Biyografi” kitab?nda ilginç detaylar veriyor.

Kate Middleton’?n s?kl?kla kulland??? küçük çantalar?ndan eksik etmedi?i dört ?ey sizce ne olabilir?

Kad?nlar?n makyajlar?n?, saçlar?n? ve di?lerini kontrol etmek için sürekli yanlar?nda bulundurduklar? ayna, Middleton’?n çantas?ndan da eksik olmuyor.

Bir di?er vazgeçilmezi ise mendil. Özellikle üç çocuk annesi birisi için ?a??rt?c? say?lmaz, öyle de?il mi?

Dü?es kurumu? ve pul pul dökülen dudaklarla görünmek istemiyor olacak ki, dudak balm? çantas?nda muhakkak bulunuyor.

Dördüncü ürün size biraz beklenmedik gelebilir: Ya? emici kozmetik ka??tlar. Cildi fazla ya?dan ve parlamadan ar?nd?ran cilt ka??t mendilleri Kate Middleton’?n da kurtar?c?s?.

Total
0
Shares