Bir süredir ortalarda görünmeyen Natasha Archer‘?n i?ini b?rakt??? yönündeki dedikodular durmak bilmiyordu.

Kate Middleton’?n zarif stilinin arkas?ndaki isim Natasha Archer‘?n istifa etti?i iddialar?na cevap Kensington Saray?’ndan geldi.

Kensington Saray?‘n?n yapt??? aç?klamaya göre stilist Archer sadece do?um izninde. 20 Aral?k’ta do?um yaparak bir erkek çocuk dünyaya getiren Archer, ?ngiltere’nin do?um iznine göre bir y?l boyunca çal??mayacak.

2007’den beri kraliyet ailesi için çal??an Natasha Archer, 2014’ten bu yana da Kate Middleton‘?n ki?isel asistanl???n? ve stil dan??manl???n? üstleniyor.

Do?um izni sürecinde Kate Middleton’?n ba?ka bir isimle çal???p çal??mayaca?? merak konusu.

Total
0
Shares