Katy Perry, ünlü yap?mc? Dr. Luke taraf?ndan tecavüze u?rad??? yönündeki iddialar? reddetti.
33 ya??ndaki ?ark?c? Katy Perry‘nin, Dr. Luke ve Kesha’n?n devam eden tecavüz davalar?nda ad? geçmi?ti. Ünlü popçu Kesha, eski yap?mc?s? Dr. Luke’u kendisine r?zas? d???nda uyu?turucu vermek, cinsel tacizde bulunmak ve tecavüz etmekle suçlam??t?. Kesha, 2016 y?l?nda Lady Gaga’ya att??? mesajda, ünlü yap?mc?n?n Katy Perry’e de tecavüz etti?ini yazm??t?. Ancak geçti?imiz Pazartesi günü Katy Perry’nin bu iddialar? reddetti?i ortaya ç?kt?.

Dr. Luke hukuk dan??manlar?, PEOPLE gazetesine konuyla ilgili ?unlar? söyledi:

‘Yanl?? anlat?lan Kesha’n?n tecavüze u?ramas?yla ilgili yaratt??? ?ey yayg?n olarak kabul edildi. Dr. Luke’un sayg?nl??? onar?lamayacak kadar zarar gördü. Kesha, 2016 y?l?nda bu kötü niyetli eylemi Lady Gaga’ya att??? çirkin ve do?ru olmayan Dr. Luke’un, Katy Perry’ye tecavüz etti?i yönündeki mesaj?yla gündeme getirdi. Katy Perry bu davada yemin alt?nda ifade verdi. Dr. Luke asla ona tecavüz etmedi. Ne olursa olsun, Kesha özür dilemeyi reddetti. Bunun yerine, bir kez daha sorumsuzca Katy Perry’nin Dr. Luke taraf?ndan tecavüze u?rad???n? öne süren bir bas?n aç?klamas? yay?nlad?. Buradan Kesha’n?n Dr Luke’un Katy Perry’ye tecavüz etti?i yönündeki yalan?n devam etmesini istedi?i anla??l?yor.’

Total
0
Shares