Katy Perry ve Orlando Bloom ilk kez k?rm?z? hal?da bir araya geldi!

Global Ocean için düzenlenen ve Monaco’da gerçekle?en Monte Carlo Gala’n?n k?rm?z? hal?s?nda birlikte poz veren çift, böylece hala birlikte olduklar? mesaj?n? vermi? oldu.

Bir darg?n bir bar???k geçirdikleri 2 y?l?n ard?ndan ilk kez bir etkinli?e çift olarak kat?lan Bloom ve Perry; ne?eli halleriyle dikkat çekti.

Çifte yak?n bir kaynak:

“Orlando gerçekten çok iyi. O hala Katy ile çok mutlu. Bu y?l ili?kileri için harika bir sürece dönü?tü. Bu y?l k?sa bir ayr?l??a ihtiyaçlar? vard?; sonras?nda yeniden bir araya geldiler. Orlando, Katy ile kurdu?u hayat? konusunda oldukça heyecanl?. Kesinlikle birlikte bir gelecek kuracak gibi görünüyorlar.”

ifadelerini kulland?.

Total
4
Shares