Victoria’s Secret Fashion Show 2018‘in model listesinin aç?klanmas?n?n ard?ndan 3 ünlü model için soru i?aretleri devam ediyor.

Kendall Jenner, Gigi Hadid ve Bella Hadid üçlüsünün bu uy?l tam kadro yer al?p almayacaklar? merak konusu.

Geçti?imiz y?l?n ?ovunda marka ile ba?lar?n? koparan Kendall Jenner; ?ovda yer almam??t?. Gigi Hadid’in ise vizesi iptal edildi?i için ?ovda sadece Bella Hadid yer alm??t?.

Bu y?l ise tüm bu sorular?m?z? ?ovun ayakkab? tasar?mc?l???n? da üstlenen Brian Atwood sosyal medyas? üzerinden yan?tlad?.

Kendall’?n geçmi? ?ovlar?ndan bir kareyi “Bu güzelli?in; Victoria’s Secret Fashion Show için tasarlad???m ayakkab?larla yürümesini görmek için sab?rs?zlan?yorum. “ yazarak payla?an Atwood’un tek sürprizi bu de?il.

2016 y?l?ndan Gigi Hadid‘in bu karesini payla?an Atwood; Hadid’in de yer alaca??n?n sinyalini vermi? oldu.

Total
0
Shares