Kendall Jenner normal bir hayat ya?amak istedi?ini diledi.

Kendall Jenner, “ola?anüstü” hayat?na ?ükran duymas?na ra?men, dikkat çekmeden “d??ar?da yürüyebilmeyi” istedi.

22 ya??ndaki modelin gitti?i her yerde hayranlar? ve paparazzi taraf?ndan izleniyor olmas? t?pk? di?er y?ld?zlar?n da ya?ad??? önemli s?k?nt?lardan. Bu “ola?anüstü” ya?am? için minnettar olmas?na ra?men, bazen foto?raf? çekilmeden de evden ç?kmay? ve tan?nmay? tercih etti?ini belirtiyor.

“Çok ola?anüstü bir hayat ya??yorum. Bunu dünya için de?i?tirmeyece?im ama d??ar?da rahatça yürüyebilseydim de ?u an olanlar?n hiç biri olmayacakt?.”

 

the 1st pic is how i feel about 90 million of you! lots of love ????

Kendall (@kendalljenner)’in payla?t??? bir gönderi ()

Bu y?l?n ba?lar?nda, “Keeping Up with the Kardashians” y?ld?z? Jenner’?n, pek ortalarda görünmemesi gözlerden kaçmad? ve pe?inden de bir itiraf geldi. Jenner, “Zihinsel bir çökü?ün e?i?inde” oldu?u için kaçmak zorunda kald???n? aç?klad?.

LOVE Magazine’e konu?an Jenner ?unlar? ekledi: “Geçen sezon herhangi bir ?ov yapmad?m. Çünkü Los Angeles’ta çal???yordum ve kay?t d??? gibiydim. Ben zihinsel bir çökü?ün e?i?indeydim. ”

Kendall Jenner’?n ruh sa?l??? ile verdi?i mücadelelerinde dürüst oldu?unu ilk görü?ümüz de?il. Daha önce de ?öhretiyle birlikte giden stresi kabul etmesinin “panik atak” ya?amalar?na neden oldu?unu itiraf etmi?ti.

Gecenin ortas?nda uyan?yorum ve hareket edemiyorum. Herkes iyi oldu?umu söylüyor, ama iyi hissetmiyorum.

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.