2016 y?l?nda herkes Kendall Jenner‘?n dövme karar?n? çok konu?mu?tu. Bunda dudak içine “meow” yazd?rmak gibi s?rad??? bir seçim yapmas? da etkiliydi.

Asl?nda kolayca saklanabilecek olan bu dövme; dövme artistinin Instagram hesab?nda payla?mas? sonras?nda herkesin konu?tu?u bir konu haline geldi.

Geçti?imiz gün Ellen DeGeneres‘?n ?ovuna kat?lan Kendall Jenner; bu konuya aç?kl?k getirdi: “Sarho?tum! Tamamen sarho?tum! Yeterince iyi dü?ünememi?tim!”

Meow yani “Miyav kelimesini seçmesinin ise özel bir nedeni yokmu?. “Asl?nda bu ilk akl?ma gelen ?eydi, neden oldu?unu bilmiyorum! Sarho?ken akl?n?za gelen fikirlerden.”

Dudak içine dövme yapt?rmak ise san?ld??? kadar çok ac?tm?yormu?. “Asl?nda ac?mad?. Art?k oradaki dokuya ya? m? yoksa kas m? deniyor bilmiyorum; ama bir kemik bölgesi kadar ac?tm?yor. Mesela parma??ma yapt?rd???m dövme ac?tm??t?. ?lk dövmem beyaz bir noktac?kt? çünkü dövme yapt?rman?n nas?l bir his oldu?unu görmek istiyordum. Tüm arkada?lar?m?n var!”

22 ya??ndaki model ayn? zamanda yak?n zamanda evlenmeyi veya çocuk sahibi olmay? dü?ünmedi?ini de itiraf etti. “Kendime sordu?um baz? zamanlar oluyor: ‘?u anda bir bebek sahibi olmak istiyor muyum?’ Ama hay?r. ?stemiyorum. Bunu muhtemelen söylememem gerek ama en az?ndan ?u anda böyle iyi hissediyorum. Biraz daha bekleyebilirim. Üstelik ailemizde ?u an pek çok bebek var ve onlara vakit ay?rmaya bay?l?yorum.”

Jenner; daha önce de bir dergiye verdi?i röportajda da çocuk sahibi olmak için 20’li ya?lar?n?n sonuna kadar bekleyece?ini aç?klam??t?.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.