Özel hayat?n? gizli tutmay? tercih eden Kendall Jenner'?n ili?ki durumu hala havada olsa da bu dedikodulara engel de?il.

Son olarak ünlü modelin yeniden Anwar Hadid ile vakit geçirdi?i konu?uluyor. ?kili, yaz aylar?nda da görüntülenmi?ti.

Geçti?imiz hafta NBA y?ld?z? Ben Simmons ile ili?kisini noktalad??? konu?ulan Jenner'a yak?n bir kaynak bunun tam bir ayr?l?k olmad???n?, çiftin hala mesajla?t???n? ama bununla birlikte Jenner'?n ba?ka isimlerle de vakit geçirdi?ini belirtti.

Bu insanlardan birinin de Gigi ve Bella Hadid'in erkek karde?leri Anwar Hadid oldu?u konu?uluyor.

 

?????

Anwar Hadid (@anwarhadid)'in payla?t??? bir gönderi ()

Hadid ve Jenner ilk kez Haziran 2018'de öpü?ürken görüntülenmi?ti. ?kilinin sadece arkada?ça vakit geçirdi?i aç?kland?ktan sonra Jenner'?n Ben Simmons ile birlikte ya?amaya ba?lad??? haberleri ç?km??t?.