Kim Kardashian günümüzün en zenginleri aras?nda oldu?unu art?k stili ile de kan?tl?yor. ???

Geçti?imiz gün giydi?i dolar bask?l? Jeremy Scott trençkot elbisesi ve tak?m botlar? ile Hollywood’daki Anastasia Beverly Hills için verilen bir davete kat?lan Kim Kardashian; bu görünümü ile ilgi oda?? oldu.

Asl?nda Jeremy Scott’?n Sonbahar 2001 sezonundan bir parça olan bu tasar?m? küçük güne? gözlükleri ve para i?aretli küçük bir çanta i?e tamamlayan Kardashian ” Arkada??n?z markas?n? bir kaç milyar dolara satt???nda ne yapars?n?z? Tabii ki paralar? giyip bir parti verirsiniz!” ?eklinde bu stilini aç?klad?.

 

Kim Kardashian’?n net servetinin 350 milyon dolar oldu?u tahmin ediliyor.

Total
3
Shares